Jean-Paul Schaaij

Directeur

088 253 9255j.schaaij@nationaalgroenfonds.nlLinkedIn profiel

Jean-Paul Schaaij, sinds 2013 directeur Nationaal Groenfonds.

Belangrijke maatschappelijke waarden, zoals natuur, landschappelijke kwaliteit en de verduurzaming van de samenleving, moeten worden verankerd in de maatschappij. Daar geloof ik heilig in.

Deze maatschappelijke waarden moeten niet geheel afhankelijk zijn van de overheid en van de al dan niet ter beschikking komende subsidies. En dat natuur, landschappelijke kwaliteit en de verduurzaming van de samenleving ook integraal onderdeel moeten worden van het economische verkeer.

Het is mooi als het bedrijfsleven geld wil geven hiervoor, maar het is veel beter indien natuur, landschappelijke kwaliteit en de verduurzaming een vast onderdeel worden van de businessplannen van het bedrijfsleven. Alleen dan krijgen we een duurzaam houdbare economie en samenleving. De waarde van natuur, landschap en een duurzame samenleving moet een vertaling krijgen naar de geldstromen in de economie. Immers: “we use nature because it is valuable, we loose it because itis free”!

Bij het Groenfonds kan ik hieraan mijn bijdrage leveren, door instellingen en bedrijven die hiermee bezig zijn te faciliteren en projecten te versnellen, aanpakken te vernieuwen en partijen te verbinden. Door op een zakelijke manier te kijken naar projecten en businessvoorstellen, maar tegelijkertijd een grote maatschappelijke impact te kunnen realiseren. 

Ik kan daarmee een bijdrage leveren aan de belangrijke transities waarvoor we als samenleving staan: de energietransitie, de transitie in de landbouw en voedselproductie, de klimaatadaptatie en de transitie naar een circulaire, biobased economy. Dat vind ik belangrijk en daarom werk ik bij het Groenfonds!

Gerelateerd nieuws
Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over onze financieringen, neem dan contact op met één van onze collega's.