Rob van Eijck

Investment manager

06 21 39 80 21r.eijck@nationaalgroenfonds.nlLinkedIn profiel

Als adviseur en ondernemer ben ik al jaren betrokken bij de uitwerking en realisatie van uiteenlopende ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. Ook heb ik de afgelopen jaren samengewerkt met financiële instellingen, (regionale) participatie- en ontwikkelingsmaatschappijen, brancheorganisaties en overheden.

Mijn roots liggen in de agrarische sector. Ik ben opgegroeid op een gemengd agrarisch bedrijf dat ikzelf ook enige tijd samen met mijn ouders runde.

Deze ervaringen komen mooi samen in mijn werk voor het Groenfonds. Ik ben verantwoordelijk voor het financieren van natuurinclusieve- en kringlooplandbouw, landgoederen en organisaties die natuur ontwikkelen en beheren. Mijn belangstelling voor ontwikkelingen in het landelijk gebied is groot. De laatste jaren heb ik daar meer vanaf de zijlijn aan meegewerkt. Door de overstap naar het Nationaal Groenfonds heb ik de kans om heel direct een bijdrage te leveren aan de financiële kant van de duurzame vergroening van Nederland.


Expertises

Natuurinclusieve landbouw

Meer over Natuurinclusieve landbouw

Agrarische natuur

Meer over Agrarische natuur

Grondaankoop

Meer over Grondaankoop

Bedrijfsverplaatsing

Meer over Bedrijfsverplaatsing

Groen Ruilen

Meer over Groen Ruilen

Groen Verkavelen

Meer over Groen Verkavelen

Natuurontwikkeling

Meer over Natuurontwikkeling

Landgoedontwikkeling

Meer over Landgoedontwikkeling

Verdienmodellen

Meer over Verdienmodellen

Contactpersoon voor

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Agrariers

Meer over Agrariers