Willem Meijers

Investment manager

088 253 9208 / 06 51 97 68 30w.meijers@nationaalgroenfonds.nlLinkedIn profiel

Als investment manager draag ik maatwerkoplossingen aan voor financiële knelpunten in de groene ruimte. Ik creëer en koppel netwerken om de realisatie van "groen" beleid te bevorderen. Door gericht te adviseren, help ik om bestaande denkkaders te doorbreken en zo tot alternatieve oplossingen te komen.

Ik houd mij met name bezig met het ontwikkelen van nieuwe financieringsconcepten en nieuwe markten op het gebied van verdienen met natuur. Een van deze markten betreft het (risicovol) financiering van projecten die biomassa uit natuur en landschap verwerken (vergisten, verbranden en opwaarderen). Anderzijds richt ik mij op innovatieve, duurzame projecten met een duidelijke meerwaarde voor natuur en landschap. 

Momenteel ben ik ook fondsmanager Visserij Investeringsfonds Nederland (VIN). Dit betreft een klein investeringsfonds gericht op de verduurzaming van de visserijsector waarvoor Nationaal Groenfonds het beheer doet. De middelen voor het fonds komen uit het EVF (Europees Visserij Fonds). Het fonds was opengesteld tot eind oktober 2016 en loopt tot eind 2021.

Daarnaast ben ik adviseur biomassa Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE). Hier breng ik mijn netwerk in en kennis van biomassa projecten. FSFE wordt gemanaged door het samenwerkingsverband E3, SVn en Nationaal Groenfonds.

Nationaal Groenfonds biedt mij de mogelijkheid om op een breed terrein bezig te zijn met verduurzaming en binnen de doelstelling van het fonds te zoeken naar de mogelijkheden om projecten tot financial close te brengen. Dit is veelal een leuke en uitdagende klus waar ik al mijn creativiteit in kwijt kan.


Expertises

Innovatie

Meer over Innovatie

Duurzame energie

Meer over Duurzame energie

Circulaire economie

Meer over Circulaire economie

Zorg

Meer over Zorg

Contactpersoon voor

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers

Bioblocks

Bioblocks benut plantenresten als grondstof voor duurzame bouwelementen.

Schaap Bioenergie

Het bedrijf Schaap Bioenergie werkt aan het verbeteren van de technologie van biovergisters.

Duurzame Kost

Duurzaam gekweekte groenten gecombineerd met vissenkweek op de 5e verdieping in Eindhoven.

Urban mining - zuiver plastic

Plasticafval op een hoogwaardig wijze scheiden. Beter voor ons milieu.

AlgaSpring

Investering helpt algenkweker AlgaSpring over het kantelpunt.

Biogas Leeuwarden

De mestvergistingsinstallatie krijgt op innovatieve wijze nieuw leven.

Bio-energiecentrale Ede

Op naar een stad zonder fossiele energie.