Duurzame landbouw

De focus van de agrofood sector in Nederland lag in de afgelopen 70 jaar op het produceren van zo veel mogelijk voedsel tegen zo laag mogelijke kosten. Dit heersende productiesysteem is onhoudbaar geworden. Zo verschraalt de bodem en raakt deze snel uitgeput, wat zowel ecologische als economische gevolgen heeft.

Duurzame en natuurinclusieve aanpassingen – beginnend bij de bodem die met respect wordt behandeld en minder wordt belast – zijn noodzakelijk om op de lange termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel te kunnen garanderen. Het Groenfonds zet zich in om deze transitie mogelijk te maken en financiert projecten die de kwaliteit verbeteren van onze groene leefomgeving (bodem, lucht en water). Daarbij maken wij onderscheid tussen:

Omvormen van agrarische grond naar natuur / bevorderen van agrarisch natuurbeheer

Herstructurering grondareaal

  • Grondaankoop - Voor omzetten grond naar natuur of ruilgronden en voor vormen van eigentijds grondeigendom en -gebruik bijv. “landcoöperaties”.
  • Bedrijfsverplaatsing - Verplaatsen van bedrijven voor betere natuurontwikkeling.
  • Groen ruilen - Verbinden van natuurgebieden.
  • Groen verkavelen - Kavelruil voor realiseren van natuurdoelen.

Meer informatie 
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Nationaal Groenfonds voor natuurinclusieve en duurzame landbouw, neem dan contact op met Rob van Eijck.  

Onze werkterreinen

Nationaal Groenfonds is bij veel projecten betrokken die zorgen voor een betere groene leefomgeving.

Bekijk onze mogelijkheden

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.