Soorten financieringen

Soorten financieringen bij Nationaal Groenfonds

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen waarmee u de aankoop, ontwikkeling of herstel van uw natuurproject kunt financieren. Deze leningen bieden wij aan als aflossingsvrij, lineair en annuïtair. 

Heeft u een Subsidie Functieverandering van de subsidie Natuurbeheer ontvangen, dan kunt u die wellicht voorfinancieren met de Voorfinanciering Particulier Natuurbeheer (VPN). Hieronder leest u hier meer over. Meer informatie kunt u lezen in de Voorwaarden Financiering Nationaal Groenfonds.

Daarnaast biedt het Groenfonds maatwerk-financieringen aan waarop specifieke andere voorwaarden van toepassing kunnen zijn. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met uw contactpersoon.

Overzicht van onze financieringsproducten:

Annuïteitenlening

 • U betaalt rente en aflossing.
 • Uw maandlasten blijven gelijk gedurende de rentevaste periode.

Lineaire lening

 • U betaalt rente en aflossing.
 • Uw maandlasten worden jaarlijks verlaagd..

Aflossingsvrije lening

 • U betaalt alleen rente, geen aflossing.

Voorfinanciering Particulier Natuurbeheer (VPN)

 • U heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Dienst Regelingen) een beschikking voor Subsidie Functieverandering gekregen.
 • Nationaal Groenfonds heeft de getaxeerde waardedaling in één keer aan u uitgekeerd.
 • U betaalt geen rente en aflossing, dit wordt voldaan door het ministerie van Economische Zaken.
 • De jaarlijks uit te keren subsidie zal eens in de zes jaar worden herberekend.
 • De rente staat voor 10 jaar vast.

Vragen over lopende financieringen

Gedurende de looptijd van uw lening kunnen zich vragen voordoen. U wilt bijvoorbeeld extra aflossen of u heeft een vraag over uw saldo-opgave. Het antwoord op de veelgestelde vragen leest u hier. Staat uw vraag er niet bij, neemt u dan contact op met een van onze collega’s van de afdeling Beheer. Zij zijn bereikbaar op (088) 253 9266 of stuur een e-mail.

Voorwaarden vernieuwende groene projecten

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen waarmee u vernieuwende groene projecten en concepten kunt financieren. Het gaat hierbij om projecten die bijdragen aan de verbetering van kwantiteit en kwaliteit van de groene leefomgeving.

Nationaal Groenfonds hanteert voor deze projecten de volgende voorwaarden:

Juridische structuur

 • Eigen vermogen van Stichting Groenfonds (privaat kapitaal)

Looptijd van het fonds

 • Het fonds is voor onbepaalde tijd

Omvang van het fonds

 • € 60 mln (doel: uitbreiding tot 100 mln t/m 2020)

Participatieomvang

 • € 0,1 - 4 mln. Reguliere omvang financiering 0,5 - 1,0 mln

Soort investering

 • Leningen, zowel hypothecaire leningen, als achtergestelde leningen en andere vormen van mezzanine financiering. In sommige gevallen ook participatie in aandelenkapitaal (equity).

Fase waarin de investering zich bevindt

 • Start up, expansiefase. Zowel financiering van jonge bedrijven met activiteiten binnen de sectorfocus, als projectfinanciering.

Looptijd lening

 • In principe 4 tot 10 jaar, maar afhankelijk van de investering zijn andere looptijden mogelijk.

Sectorfocus

Verbetering van kwantiteit en kwaliteit van de groene leefomgeving:

 • Natuur en landschap

 • Combinaties van economie en ecologie (natuurinclusieve landbouw, groene recreatie, groene delfstoffenwinning, natuurbegraven etc.)

 • Investeringen in biobased economy (biomassa als grondstof) en circulaire economie die bijdragen aan verbetering van lucht, bodem- en waterkwaliteit

 • Duurzame energie, incl. energie-opwekking met biomassa

 • Hergebruik reststromen uit natuur (afval omzetten in bruikbare grondstoffen)

Geografisch werkterrein 

 • Heel Nederland

Eisen aan eigen vermogen

 • Initiatiefnemers moeten (een deel van) eigen vermogen inbrengen. Omvang daarvan is projectafhankelijk, het Groenfonds hanteert geen standaard minimumeisen.

Co-financiering

 • Bij voorkeur medefinanciering door andere financiers. Omvang daarvan is projectafhankelijk, Groenfonds hanteert geen standaard minimumeisen en kan 10% tot 100% van de investering financieren.

Gewenste opbrengst

 • Gemiddeld (over alle sectoren): >3,5%

 • Per sector verschillend: 2,5% (grondgebonden, hypothecair) tot 8% (mezzanine leningen, projectfinanciering)

Kredietcommissie

 • Ervaren krediet- en industrie-experts

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over onze financieringen, neem dan contact op met één van onze collega's.

Contact
Adresgegevens:
Nationaal Groenfonds
Postbus 2207
3800 CE  Amersfoort

Bezoekadres:
Utrechtseweg 12
Routebeschrijving (klik)

Kamer van Koophandel:
41158594

Contact algemeen:
088 253 9255
Stuur ons een e-mail

Contact Binnendienst:
088 253 9266
E-mail de Binnendienst