Veelgestelde vragen incasso

Bekijk onze mogelijkheden

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.

Waar vind ik de benodigde informatie over incasso?

Als klant van Nationaal Groenfonds heeft u bij het aangaan van uw financiering een machtigingsformulier ontvangen met de voor u relevante incassogegevens. Dit zijn: het incassant ID van Nationaal Groenfonds, uw unieke machtigingskenmerk en uw IBAN. U vindt deze gegevens ook terug op uw bankafschrift.

Welk bedrag wordt er geïncasseerd? 

In uw offerte ziet u het bedrag dat wij maandelijks incasseren. Indien het bedrag wijzigt, bijvoorbeeld door een renteherziening, wordt u daar vooraf altijd over geïnformeerd.

Wanneer wordt het maandbedrag geïncasseerd?

Dit jaar wordt het maandbedrag geïncasseerd op:

Maand
Incassodatum
Januari
28-01-2022
Februari
25-02-2022
Maart
30-03-2022
April
28-04-2022
Mei
30-05-2022
Juni
29-06-2022
Juli
28-07-2022
Augustus
30-08-2022
September
29-09-2022
Oktober
28-10-2022
November
29-11-2022
December
29-12-2022

Dit schema geldt zowel voor leningen bij het Nationaal Groenfonds als voor leningen vanuit het Visserij Investeringsfonds VIN. 

Mijn IBAN van mijn incasso wijzigt, hoe kan ik dat regelen?

U kunt via de overstapservice een wijziging van uw IBAN doorgeven. Daarnaast kunt u het verzoek tot wijziging IBAN ook schriftelijk en ondertekend bij ons indienen, vergezeld van een kopie van het dagafschrift of een printscreen waarop dit nieuwe nummer staat en een kopie van uw geldig legitimatiebewijs.

Er is niet geïncasseerd, hoe kan dat?

Indien uw financiering halverwege de maand wordt uitgekeerd is het mogelijk dat uw verschuldigd maandbedrag per maandeinde nog niet is geïncasseerd. Uw volgend maandincasso wordt dan verhoogd met het verschuldigde maandbedrag van de maand ervoor.

Wat is een incassant ID?

Deze unieke code wordt meegegeven aan de incasso ter herkenning. Deze code is voor Nationaal Groenfonds: NL51ZZZ411585940000.

Mijn incassobedrag is gewijzigd, hoe kan dat?

In de maand waarin uw lening wordt uitgekeerd, zal uw maandbedrag lager zijn dan in de volgende maanden. Indien u een aflossing hebt gedaan, zal uw maandbedrag bij de volgende incasso lager worden. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Mijn vraag staat niet op deze pagina, wat nu?

Staat uw vraag er niet bij, neemt u dan contact op met een van onze collega’s van de afdeling Binnendienst. Zij zijn bereikbaar op (088) 253 9266 of stuur een e-mail.