Veelgestelde vragen incasso

De veelgestelde vragen over incasso hebben we hieronder voor u op een rijtje gezet.

Mijn IBAN van mijn incasso wijzigt, hoe werkt dat?
U kunt via www.overstapservice.nl een wijziging van uw IBAN doorgeven. Daarnaast kunt u het verzoek tot wijziging IBAN ook schriftelijk en ondertekend bij ons indienen, vergezeld van een kopie van het dagafschrift of een printscreen waarop dit nieuwe nummer staat en een kopie van uw geldig legitimatiebewijs. 

Er is niet geïncasseerd, hoe kan dat?
Indien uw financiering halverwege de maand wordt uitgekeerd is het mogelijk dat uw verschuldigd maandbedrag per maandeinde nog niet is geïncasseerd. Uw volgend maandincasso wordt dan verhoogd met het verschuldigde maandbedrag van de maand ervoor.

Wat is jullie incassant ID?
Deze code is voor Nationaal Groenfonds: NL51ZZZ411585940000.

Wat is een incassant ID?
Deze unieke code wordt meegegeven aan de incasso ter herkenning.

Mijn incassobedrag is gewijzigd, hoe kan dat?
In de maand waarin uw lening wordt uitgekeerd, zal uw maandbedrag lager zijn dan in de volgende maanden. Indien u een aflossing hebt gedaan, zal uw maandbedrag bij de volgende incasso lager worden. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.    
 
Waar kan ik meer informatie vinden over IBAN en SEPA?
Klik op de linkjes voor uitgebreide en actuele informatie over IBAN en SEPA.