Financieringstraject

Hoe vraagt u financiering aan?

Zoekt u een financiering voor uw (natuur)project? Hieronder staat het financieringstraject bij Nationaal Groenfonds stap voor stap beschreven.

 • U heeft een financieringsbehoefte voor uw (natuur)project.
 • Nationaal Groenfonds kan u hierbij helpen. Wij verstrekken informatie over onze financieringsvormen en beoordelen uw aanvraag op haalbaarheid. Let op: het Groenfonds geeft geen financieel advies aan consumenten.
 • Neem vervolgens contact op met een van onze doelgroepmanagers.
 • Wanneer duidelijk is geworden dat uw (natuur)project onder de doelstellingen van Nationaal Groenfonds valt, vult u het aanvraagformulier in.
 • Het aanvraagformulier stuurt u, samen met de benodigde bijlage(n), naar Nationaal Groenfonds (deze bijlagen treft u onderaan de pagina aan).
 • Wij kijken of uw aanvraag compleet is en vraagt eventueel aanvullende gegevens of documenten op. Deze kunt u per post of per e-mail naar ons toe sturen.
 • Wij nemen uw aanvraag in behandeling.
 • Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt u binnen twee weken een financieringsofferte, gebaseerd op de specifieke situatie van uw (natuur)project. Bij deze offerte ontvangt u ook ons dienstverleningsdocument.
 • De offerte is drie weken geldig. In die tijd bedenkt u of u op ons aanbod ingaat.
 • Zodra u akkoord heeft gegeven op de offerte, stelt Nationaal Groenfonds de notariële akte op. Dit duurt maximaal 5 werkdagen. Deze wordt naar de notaris verzonden. 

Passeren van de akte bij de notaris

De financiering voor uw natuur(project) is rond; de uitvoering kan bijna van start gaan. Voor het zover is, gaat u langs de notaris om de financieringsovereenkomst met Nationaal Groenfonds te bekrachtigen.

 • Plan een afspraak met de notaris van uw keuze voor het passeren van de akte.
 • Controleer of de voorwaarden die in de offerte voor de financiering vermeld staan, daadwerkelijk afgehandeld zijn.
 • U ontvangt van de notaris een conceptversie van de akte. Wij adviseren u deze voorafgaand aan de afspraak met de notaris goed door te nemen.
 • Tijdens de afspraak met de notaris wordt de akte gepasseerd, oftewel ondertekend.
 • Wanneer de gelden vanuit de financiering nodig zijn voor de aankoop van het onderpand zal het beschikbare bedrag op het moment van aktepassering op het IBAN van de notaris zijn gestort.
 • Met deze gelden zal de financiële afwikkeling van de aankoop afgehandeld worden.
 • U krijgt een ondertekend exemplaar van de akte (het afschrift) mee. De notaris stuurt ook een afschrift naar Nationaal Groenfonds.
 • Als de ondertekende akte door Nationaal Groenfonds ontvangen is, wordt de financiering geopend.

Bij de notaris kan het om twee aktes gaan. Dit is het geval als het ook om de aankoop van het onderpand gaat. Met de leveringsakte wordt u eigenaar van het aangekochte. Met de hypotheekakte worden alle afspraken omtrent de lening voor de aankoop en/of uitvoering van uw (natuur)project vastgelegd. Met het passeren van de akte(s) wordt alles officieel vastgelegd. Op die manier biedt het onderpand de vereiste zekerheid voor de verstrekte financiering.

Welkom bij het Groenfonds

De financieringsovereenkomst met Nationaal Groenfonds is nu bekrachtigd door de notaris. Het praktische gedeelte van de realisatie van uw (natuur)project kan nu van start gaan.

Uw lening loopt door tot de einddatum die in de offerte is overeengekomen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over onze financieringen, neem dan contact op met één van onze collega's.

Contact
Adresgegevens:
Nationaal Groenfonds
Postbus 2207
3800 CE  Amersfoort

Bezoekadres:
Utrechtseweg 12
3811 NB Amersfoort
Routebeschrijving

Kamer van Koophandel:
41158594

Contact algemeen:
088 253 9255
Stuur ons een e-mail

Contact Binnendienst:
088 253 9266
E-mail de Binnendienst