ASN Bank en het Groenfonds investeren in zonnestroom Solease

ASN Bank en het Nationaal Groenfonds investeren samen 10 miljoen euro in zonnepanelenbedrijf Solease. Dankzij deze investering kan Solease de energietransitie versnellen door zonnestroomsystemen aan te schaffen en te verhuren aan 2.200 particuliere huishoudens, zonder investering vooraf.

Emile Peters, investment manager van het Groenfonds: “Solease maakt duurzaamheid toegankelijk voor iedereen en brengt daarmee een groener Nederland van morgen dichterbij. Het Nationaal Groenfonds financiert graag, samen met andere partijen als ASN Bank, dit soort vernieuwende en vergroenende plannen.”

investeren in zonnestroom Solease

Energietransitie hoog op de agenda

Zowel ASN Bank als het Nationaal Groenfonds hebben het versnellen van de energietransitie hoog op de agenda staan. Daarom investeren wij respectievelijk 8 miljoen euro en 2 miljoen euro in de verduurzaming van Nederland middels zonnepanelen van Solease.

Wie betaalt de energietransitie?

“Nederland heeft een flinke opgave om woningen te verduurzamen. Eén van de vragen daarbij is ‘hoe wordt dat gefinancierd?’. Door te huren bij Solease hoeven huizenbezitters niet zelf te investeren én worden ze ontzorgd. ASN Bank is trots om ook hierin als financier een voorbeeldrol te kunnen spelen.”, aldus Sonja van der Eijk van de ASN Bank.

Roderick van Wisselingh, CFO bij Solease zegt hier over: “Ik verwacht een totaal voordeel voor deze 2.200 klanten van bijna 1 miljoen euro op de jaarlijkse energielasten. De waardestijging van de huizen zelf bedraagt naar verwachting rond 10 miljoen euro door een beter energielabel. Door de financiering en ontzorging van Solease kunnen meer mensen profiteren van en bijdragen aan de energietransitie. En we staan nog maar aan het begin. Veel mensen vragen zich namelijk nog af wie de energietransitie gaat betalen. Solease wil die mensen graag helpen.”

Energietransitie versnellen

“Solease maakt duurzaamheid toegankelijk voor iedereen en brengt daarmee een groener Nederland van morgen dichterbij.”, stelt Emile Peters, Investment manager Nationaal Groenfonds. Hij vervolgt: “Het Nationaal Groenfonds financiert graag, samen met andere partijen als ASN Bank, dit soort vernieuwende en vergroenende plannen.”

Roderick van Wisselingh, vult aan: “Ik ben erg verheugd met de miljoeneninvestering van ASN Bank en het Nationaal Groenfonds. Door hen kan er zo’n 9.000.000 kWh per jaar aan groene stroom van particuliere daken opgewekt worden. Dit leidt tot een verwachte besparing van meer dan 5.400.000 kg CO2 per jaar, oftewel de jaaropname van zo’n 200.000 bomen. Voor jullie beeldvorming, dat is vergelijkbaar met het Amsterdamse bos. Wat een mooie duurzame impact is.”.

Over Solease

Solease heeft als doel om duurzame energieoplossingen zoals zonne-energie voor iedereen mogelijk te maken. Voor veel Nederlanders is de investering in zonnepanelen een te hoge drempel en te veel gedoe. Door zonnepanelen te verhuren neemt Solease de grootste drempels weg en kunnen ook gezinnen met een lager inkomen overstappen op zonne-energie. Het Solease model werkt met een vast maandbedrag dat naast aanschaf en installatie ook de kosten voor financiering, verzekering en reparatie omvat. De gemiddelde CO2 besparing voor een klant is 2 ton per jaar, wat gelijk staat aan 20.000 autokilometers of de jaaropname van 100 bomen.

Bron fotografie: Solease

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder