Bestuurslid Spies neemt afscheid bij Groenfonds

Op vrijdag 31 maart nam bestuurslid Liesbeth Spies afscheid bij het Groenfonds. Spies was bestuurslid sinds 2015 en is daarmee de maximale twee termijnen van vier jaar Groenfondsbestuurslid geweest.

Mevrouw Spies werd in 2015 benoemd door de gezamenlijke provincies. Tijdens haar bestuursperiode verzelfstandigde het Groenfonds en maakte de organisatie de omslag naar transitiefinancier voor groen en duurzaam Nederland. Spies was vanuit haar rol als bestuurslid ook enige tijd  voorzitter van de jury van de Nationaal Groenfonds Natuurprijs. Spies nam afscheid tijdens de bestuursvergadering van maart op Hoeve Kazan, een van de eerste bedrijven die financiering kregen vanuit het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL). Groenfondsdirecteur Jean-Paul Schaaij sprak waarderende woorden over de inzet van Liesbeth Spies en overhandigde haar als dank voor haar bestuurswerk bloemen en een boek.

Mevrouw Spies is sinds 2014 burgemeester van de  gemeente Alphen aan den Rijn. Mevrouw Spies was van 2011 tot 2013 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de periode 2002-2010 was zij Tweede Kamerlid voor het CDA en in 2010-2011 waarnemend partijvoorzitter. In 2011 was mevrouw Spies gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland.

Meer over Liesbeth Spies en het bestuur van het Nationaal Groenfonds.

Medewerkers

Onze collega's staan voor je klaar.