Duurzame Dinsdagvraag

Op Duurzame Dinsdag besteed het Nationaal Groenfonds extra aandacht aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze 17 doelen gaan niet alleen over klimaat, duurzame energie of aandacht voor natuur en waterkwaliteit. Ze roepen ook op om armoede en honger te bestrijden, toegang tot gezondheidszorg en goed onderwijs te regelen, gelijkwaardigheid en vrede na te streven en verantwoord om te gaan met consumptie en productie. Het streven is om deze doelen wereldwijd in 2030 bereikt te hebben. En iedere stap is er een om deze doelen te bereiken.

Maar zijn de 17 SDG’s wel genoeg om de wereld eerlijk, duurzaam en groen te maken? Wij denken dat er een SDG ontbreekt, een doel dat kan helpen om andere doelen (eerder) te bereiken! Weet jij welke? Laat het ons weten via de mail of op onze social mediakanalen LinkedIn, Twitter, Facebook of Instagram. Gebruik dan #SDG18 in je bericht.

Volgende week vertelt onze directeur Jean-Paul Schaaij in de aanloop naar Prinsjesdag meer over het 18e duurzame ontwikkelingsdoel. Wordt vervolgd…

De SDG’s van de VN

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, Sustainable Development Goals (SDG’s), geïntroduceerd. De SDG’s hebben als doel om ervoor te zorgen dat in 2030 de wereld overal een betere, schonere, eerlijkere plek is. Een enorme opgave waar helaas (nog) lang niet overal stappen in gemaakt worden. Geen reden om dan maar te stoppen, wel reden om goed te kijken wat er nog verbeterd en aangepast kan worden. Op de site van SDG Nederland staat het zo omschreven:

Onze generatie is de eerste die de middelen heeft om de transformatie te maken naar een wereld met meer welvaart en minder ongelijkheid. Een wereld waarin we biodiversiteit en klimaat beschermen en waarin iedereen een plaats heeft.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zijn onze agenda voor die wereld in 2030. De taal van de zeventien doelen verbindt ons en maakt het mogelijk samen te werken. De doelen zijn onderling verbonden en overschrijden grenzen tussen landen en sectoren.

Van 23 t/m 27 september zijn de SDG Action Days met als afsluiting een evenement in KIT Amsterdam.

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder