Interview Jac. Meter en Rob van Eijck in vakblad

Onze collega’s Jac. Meter en Rob van Eijck zijn geïnterviewd door Geert van Duinhoven over de financiering van natuurinclusieve landbouw voor het Vakblad natuur bos landschap. Het Groenfonds financiert juist de boeren die overschakelen naar natuurinclusieve landbouw en weet tegen welke – financiële – hobbels deze ondernemers aanlopen. Voorwaarde voor financiering blijft dat het bedrijf ook financieel duurzaam is.

Jac. Meter: “Er zijn heel veel sympathieke projecten te bedenken die heel goed uitpakken voor natuur en landschap, maar dat is voor ons niet voldoende. Wij financieren alleen projecten met een deugdelijk businessmodel.”

Interview Jac. Meter en Rob van Eijck in vakblad

Kringlooplandbouw

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van kringlooplandbouw die naar een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie streeft (uit Kabinetsbrief natuurinclusieve landbouw, juli 2017). Dit betekent dat dit type landbouw waar mogelijk gebruik maakt van natuurlijke processen, en de bedrijfsvoering zo goed mogelijk afstemt op het omringende ecosysteem.

Omschakeling naar natuurinclusieve kringlooplandbouw

Het Nationaal Groenfonds werkte mee aan een beleidsstudie naar de bereidheid van boeren om de omschakeling naar natuurinclusieve kringlooplandbouw te maken van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het onderzoek ‘Natuurinclusieve landbouw: wat beweegt boeren?’ werd verricht in het kader van de kabinetsbrief natuurinclusieve landbouw uit juli 2017. Doel was na te gaan wat de bereidheid van boeren om te investeren in natuurinclusieve landbouw verklaart, en hoe daar in het beleid op ingespeeld kan worden.

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder