Investeringsfonds Omschakeling Landbouw

Het Nationaal Groenfonds zet zich als transitiefinancier in voor innovatieve, duurzame projecten die impact hebben. Van duurzame landbouw en circulaire economie tot duurzame energie. Wat voor financieringen verstrekt het Nationaal Groenfonds dan precies en aan wie? Drie klanten en drie collega’s vertellen er enthousiast over in deze film.

Ontdek de vele toepassingen van ‘afval’ sinaasappelschillen bij PeelPioneers, de unieke samenwerking van de boeren op Schiermonnikoog voor meer biodiversiteit en minder stikstofuitstoot, bio-LNG gemaakt uit reststromen bij Nordsol en de belangrijke rol van de Groenfondsfinancieringen voor al deze projecten.

Investeringsfonds

Het programma krijgt een investeringsfonds van 70 miljoen euro, een subsidieregeling voor ondersteuning bij het maken van een bedrijfsplan voor omschakeling, een subsidieregeling voor het opstarten van demonstratiebedrijven en een borgstellingsregeling voor werkkapitaal. Het omschakelspoor geeft financiële ondersteuning aan agrarisch ondernemers die stappen willen maken naar een meer extensieve of duurzame bedrijfsvoering, zoals biologische en natuur-/landschapsinclusieve landbouw. Als een agrariër financiering aanvraagt voor het omschakelen van zijn of haar bedrijf, kan een financier dat te risicovol vinden. Met het investeringsfonds zorgt LNV voor aanvullende financiering om de omschakeling mogelijk te maken. In totaal is hiervoor in 2021 70 miljoen euro beschikbaar.

Het ministerie van LNV over het Omschakelprogramma.

Projectleider Groenfonds

Het ministerie van LNV en het Nationaal Groenfonds hebben Lysias ingeschakeld om het Investeringsfonds omschakeling landbouw vorm te geven. Voormalig Groenfondsdirecteur Roelof Balk, nu Lysias-associé, is projectleider van de ambtelijke werkgroep en van het implementatieteam. Het Investeringsfonds start in 2021 met de werkzaamheden.

De Kamerbrief van minister Schouten van LNV over het Omschakelprogramma en het Investeringsfonds.

Vragen en antwoorden van het ministerie van LNV over het Omschakelprogramma.

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder

Pieter Baars
Pieter Baars
Strategisch adviseur | relatiemanager Rijksoverheid