Lovend juryrapport voor Groene Grens

Tussen de gemeenten Veenendaal en Ede ligt het natuur- en recreatiegebied De Groene Grens. Een bijzonder project, omdat de beide gemeenten in goed overleg geschoven hebben met hun gemeentegrenzen om de natuur de ruimte te geven. Het resultaat is een prachtig stukje nieuwe natuur.

Het Netwerk Groene Bureaus (NGB), de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek, nomineerde De Groene Grens daarom samen met elf andere projecten voor hun NGB Natuurprijs.

Uit het juryrapport

De Groene Grens laat zien dat het verlaten van schijnbaar vastliggende uitgangspunten (gemeentegrenzen) kan leiden tot de benutting van al aanwezige goede abiotische condities voor natuur. Maatwerk ter plekke in plaats van planning achter het bureau creëert hogere natuurwaarden. Innovatief door maatwerk in de uitvoering en gemeentelijke samenwerking. De natuurwinst is indrukwekkend en geeft energie en inspiratie.

Inspirerende onderdelen:

  • Gerealiseerde natuur (w.o. blauwgrasland)
  • Aanleg reservaatsakkers met sterk bedreigde akkerflora
  • Bijzondere natuur dicht bij de paden
  • Samenwerking van twee gemeenten voor ontwikkeling van een buffer tussen bebouwing
  • Betrokkenheid van de bewoners
  • Fine-tuning in de uitvoering
  • Financiering vanuit woonfunctie
  • Oogsten van zaden voor herintroductie
Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder