Noodklok biodiversiteit VN rapport

IPBES, het intergouvernementeel panel voor biodiversiteit van de Verenigde Naties heeft een rapport uitgebracht dat waarschuwt voor het uitsterven van soorten en afnemende leefbaarheid op aarde. En grote groep wetenschappers heeft hier drie jaar lang wereldwijd onderzoek naar gedaan. Bescherming van biodiversiteit moet hoog op de agenda’s van alle landen komen.

Uitbreiding én bescherming van leefgebieden zijn van belang. Het is een aanmoediging voor het Groenfonds, dat zich zowel richt op behoud en uitbreiding van natuurgebieden als op de kwaliteit van de groene leefomgeving, om ons nog sterker in te zetten voor deze doelen.

jaarverslag 2018

CO2-reductie

Het VN rapport legt ook het verband tussen natuur en CO2(-reductie), waarbij de focus niet alleen op de CO2 ligt, maar op zowel natuur (kwantiteit en kwaliteit plus biodiversiteit) als op CO2-reductie. Het Groenfonds richt zich, als een van de weinige fondsen in Nederland, op al deze gebieden. Zo financieren wij ook projecten die bijdragen aan CO2-reductie. In 2018 alleen al hebben  de projecten die wij financieren gezorgd voor het vermijden van 193.556 ton CO2 en 2.188 hectare extra natuur in Nederland. Alle reden voor het Groenfonds om, met onze projecten als voorbeeld, nationaal en internationaal aandacht te vragen voor de financiering van initiatieven die bijdragen aan de duurzame leefbaarheid van onze planeet.

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder

Pieter Baars
Pieter Baars
Strategisch adviseur | relatiemanager Rijksoverheid