Succesvol Revolverend fonds Nationaal Groenfonds

Het Groenfonds verstrekt leningen vanuit zijn Revolverend fonds. Het geld komt op die manier steeds bij ons terug en kan opnieuw worden ingezet voor nieuwe projecten. In 2019 verscheen het rapport van de Algemene Rekenkamer over revolverende fondsen in het algemeen en de rol van de overheid daarbij.

Het Revolverend fonds van het Nationaal Groenfonds komt als zeer succesvol uit dit rapport tevoorschijn. En terecht, want het geld uit ons Revolverend fonds is in de 25 jaar dat we bestaan al ruim vier keer opnieuw ingezet voor de financiering van groene en duurzame projecten. En: het Groenfonds werkt vanaf het begin met eigen kapitaal en zet dat steeds opnieuw in.

Revolverend fonds

Duurzaam financieren

Het Rijk en de provincies stemmen jaarlijks in met onze plannen en begroting, die wij in nauw overleg met deze partijen opstellen. Bovendien bepalen Rijk en provincies de bestemming van ons resultaat. Onze jaarverslagen maken voor iedereen inzichtelijk waar onze financieringen voor worden ingezet. Met ons Revolverend fonds maakt eenmalig subsidiëren al 25 jaar plaats voor duurzaam financieren. Want duurzame projecten vragen ook om duurzaam financieren om levensvatbaar verder te kunnen ontwikkelen.

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder

Pieter Baars
Pieter Baars
Strategisch adviseur | relatiemanager Rijksoverheid