Terugkijken webinar IDL 19 november

Op 19 november was het webinar ‘Omschakelen? JA! En de financiering dan?’ van het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL). Heb je het webinar gemist of wil je het nog eens terugkijken? Dat kan hier.

Vragen en antwoorden over het IDL staan ook op onze Q&A pagina. Na het (terug)zien van het webinar nog een vraag aan ons of een van de sprekers? Of wil je contact met ons opnemen over een aanvraag? Je kunt je vragen via de mail stellen of contact opnemen met Christiaan Couperus of Rob van Eijck.

Wat kwam er aan bod tijdens het webinar? Christiaan Couperus vat het kort samen in dit filmpje:

Programma webinar

  • Opening en welkom door dagvoorzitter Pieter Baars
  • Omschakelen, hoe en wat? Openingswoord door Christiaan Couperus, fondsmanager IDL
  • Martin Scholten, lid beoordelingscommissie IDL over het werk van de beoordelingscommissie
  • Jeroen Koks, agrarisch ondernemer Zonvarken, over zijn aanvraag bij het IDL
  • Film van Alex Datema, melkveehouder, voorzitter Boerennatuur en lid van de beoordelingscommissie
  • Het eerste volledig goedgekeurde plan: kennismaking met ondernemers Sanne en Christian Klein Koerkamp van Heerlijkheid Linde
  • Marije Klever, NAJK, hoe kijken de jonge boeren tegen het IDL aan?
  • Afsluiting door Pieter Baars en Christiaan Couperus

Over het IDL

Het Investeringsfonds is vanaf juli 2021 opengesteld voor agrarisch ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. De verwachting is dat met het beschikbare budget voor het eerste jaar 30-35 plannen ondersteund kunnen worden. De afgelopen maanden hebben al 13 agrarische ondernemers hun bedrijfsplan ter beoordeling ingediend.  De beoordelingscommissie en de investment managers van het Nationaal Groenfonds zijn druk bezig de plannen te beoordelen en de financieringen rond te krijgen samen met de andere financiers.

Over de sprekers

Sanne en Christian Klein Koerkamp ontwikkelen samen Stadsboerderij Heerlijkheid Linde bij Deventer. Een toekomstbestendig agrarisch bedrijf met aandacht voor mens, dier, natuur en milieu. Op duurzame wijze gaan zij daar zuivel, ijs en vlees produceren die lokaal afgezet wordt in hun boerderijwinkel. Sanne en Christian vertellen over hun bedrijf, het belang van financiering en de rol van het IDL daarbij. Bekijk ook de korte filmpjes van Sanne en Christian over de rol van de bank en het IDL en over hun ervaringen met deelname aan het webinar.

Martin Scholten (Wageningen University & Research) is lid van de beoordelingscommissie Investeringsfonds Duurzame Landbouw. Transities in ons voedselsysteem hebben zijn volle aandacht als strategisch adviseur. Hij adviseert onder andere het Ministerie van LNV over gebiedsspecifieke kringlooplandbouw en was lid van het Adviescollege Stikstofproblematiek (‘commissie Remkes’).

Jeroen Koks is boer en mede-oprichter van Zonvarken. Zonvarken is een varkenshouderijconcept waar maximaal dierenwelzijn, minimale emissies en een gezond inkomen voor de boer samengaan. Voor de financiering van Zonvarken diende Jeroen een aanvraag in bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw. Tijdens het webinar vertelt hij uitgebreid waarom. In dit korte filmpje vertelt Jeroen over hoe je het financiële plaatje kan schetsen voor je bank.

Marije Klever is melkveehouder en actief in het dagelijks bestuur van het Nederlandse Agrarische Jongeren Kontact (NAJK). Binnen het NAJK is zij verantwoordelijk voor de portefeuille Melkveehouderij en bezig met thema’s zoals dierenwelzijn, biodiversiteit, stikstof, klimaat en waterkwaliteit. Net als veel andere jonge boeren wil zij haar bedrijf graag verder ontwikkelen en de basis, de zorg voor de koeien en de grond, versterken. Tegelijkertijd komen er vraagstukken op de sector af die investeringen vragen die verder gaan dan die basis en niet direct financieel rendement opleveren. Een belangrijke vraag voor jonge boeren in relatie tot het IDL is dan ook: is het verbeteren van een goede landbouwpraktijk die ook bijdraagt aan verdere verduurzaming (bijv. via technische innovaties) een zaak die via het IDL kan worden gefinancierd?

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder