Over Groenfonds

English

Als samenleving staan we voor een aantal grote maatschappelijke opgaven, met name als het gaat om de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie, de verduurzaming van landbouw, energie en economie. Wij maken een transitie door die moet leiden tot een duurzamer evenwicht tussen economie en ecologie.

In deze transitie financiert het Groenfonds projecten die de kwaliteit van onze groene leefomgeving verbeteren. Zoals de kwaliteit van natuur en landschap, maar ook de kwaliteit van lucht en water, biodiversiteit en beleving.

Bekijk de korte animatiefilm (1 minuut) over het werk van het Groenfonds.


Onze focus ligt op 5 belangrijke thema’s:

  • Natuur en landschap - meer en robuustere natuur, meer samenhang en vergroten biodiversiteit
  • Energietransitie – o.a. wind, geothermie, zonne-energie, biomassa en mestvergisting
  • Duurzame landbouw - natuurinclusieve en kringlooplandbouw, behoud natuurlijk kapitaal en reserves en nieuwe technieken en stadslandbouw
  • Circulaire economie (biobased economy) - komen tot gesloten kringlopen en minder afval
  • Klimaatadaptatie - aanpassingen aan veranderende klimaat in Nederland, in het bijzonder water zoals retentie, buffering, zuivering etc.

Het Groenfonds richt zich met name op vernieuwende groene projecten en bedrijven, met een aantoonbare maatschappelijke meerwaarde, waaronder een groeiend aantal start-ups en scale-ups. Dit doen wij vanuit onze overtuiging dat echte verandering tot stand komt door projecten die leiden tot vernieuwing in de groene wereld.

Groene ondernemers vinden echter vaak met moeite financiering bij reguliere banken. De projecten zijn te klein, te arbeidsintensief of te risicovol. Binnen dit markthiaat is het Groenfonds de onmisbare schakel. Elke door het Groenfonds gefinancierde euro leidt gemiddeld tot 4,2 euro aan private cofinanciering. Hiermee leveren wij een belangrijke bijdrage aan het realiseren van duurzame groene projecten die rendement opleveren voor onze groene leefomgeving.Contact
Adresgegevens:
Nationaal Groenfonds
Utrechtseweg 12
Routebeschrijving (klik)

Kamer van Koophandel:
41158594

Contact algemeen:
088 253 9255
Stuur ons een e-mail

Contact Binnendienst:
088 253 9266
E-mail de Binnendienst

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

English
Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over onze financieringen, neem dan contact op met één van onze collega's.

Bekijk onze teamleden