MVO Beleid

Nationaal Groenfonds onderneemt integer en maatschappelijk verantwoord (MVO). Het werk van het Groenfonds richt zich altijd op projecten die een maatschappelijke relevantie hebben, zoals uitbreiding en beheer van natuur en landschap, duurzame energie etc. Het MVO-beleid is onderdeel van onze reguliere dienstverlening en productverantwoordelijkheid. Het Groenfonds is transparant in zijn product- en dienstverlening en de rapportages daarover.

Resultaten

  • De bijdrage van het Groenfonds in 2019 aan klimaatdoelstellingen is een besparing van 1.629.729 ton CO2. Dit is het aantal ton CO2 dat vermeden is door het benutten van duurzame energie of vastlegging in bossen. 
  • Het aantal hectare gerealiseerde natuur met financiering van het Groenfonds in 2019 is 278 hectare.
  • Het Groenfonds heeft in 2019 voor € 28,3 miljoen aan financieringen verstrekt. Dit zijn projecten die bijdragen aan meer en betere natuur en landschap, het verduurzamen van de landbouw, de circulaire economie en de energietransitie. 
  • Elke door het Groenfonds gefinancierde euro leidt gemiddeld tot 5,2 euro aan private cofinanciering

De projecten die het Groenfonds financiert en de financieringen en het werk van het Groenfonds zelf dragen gezamenlijk bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties:

 

Gedragscode

Het Groenfonds hanteert een algemene gedragscode. Deze geeft de spelregels en de speelruimte aan waarbinnen het beleid van het Groenfonds en de werkzaamheden van de medewerkers zich moeten afspelen. Wij hebben daarbij aandacht voor klanttevredenheid, klachtenbehandeling, zorgplicht, transparantie, veiligheid en privacy. In al onze producten en processen zijn wij integer en transparant en voldoen aan de geldende regelgeving en gedragscodes.

Milieubewust

Het Groenfonds streeft in zijn bedrijfsvoering naar een lage milieubelasting door bewust gebruik te maken van materialen en duurzame inkoop. Papierarm werken en milieuvriendelijk papier met het FSC-keurmerk zijn hier voorbeelden van. Ons kantoor in Amersfoort is energiezuinig en duurzaam van opzet. Dit geldt zowel voor het gebouw als voor de gebruikte materialen voor kantoormeubilair, lampen, vloerbedekking etc. Daarnaast promoten wij actief het gebruik van de fiets en het OV voor onze medewerkers en bezoekers. Zo is station Amersfoort op minder dan 10 minuten loopafstand van ons nieuwe kantoor.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over onze financieringen, neem dan contact op met één van onze collega's.

Contact
Adresgegevens:
Nationaal Groenfonds
Utrechtseweg 12
Routebeschrijving (klik)

Kamer van Koophandel:
41158594

Contact algemeen:
088 253 9255
Stuur ons een e-mail

Contact Binnendienst:
088 253 9266
E-mail de Binnendienst

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

English