MVO Beleid

Nationaal Groenfonds onderneemt integer en maatschappelijk verantwoord (MVO). Het werk van het Groenfonds richt zich altijd op projecten die een maatschappelijke relevantie hebben, zoals uitbreiding en beheer van natuur en landschap, duurzame energie etc. Het MVO-beleid is onderdeel van onze reguliere dienstverlening en productverantwoordelijkheid. Het Groenfonds is transparant in zijn product- en dienstverlening en de rapportages daarover.

Resultaten

  • De bijdrage van het Groenfonds in 2016 aan klimaatdoelstellingen is een besparing van 666.000 ton CO2. Dit is het aantal ton CO2  dat vermeden is door het benutten van duurzame energie of vastlegging in bossen. Dat is gelijk aan 83.000 huishoudens (gemiddelde uitstoot jaarlijks 8 ton CO2  per huishouden voor energie en vervoer).
  • Het aantal hectare gerealiseerde natuur met financiering van het Groenfonds in 2015 is 234 hectare grond. Dat zijn ongeveer 475 voetbalvelden bij elkaar!
  • Het Groenfonds heeft in 2016 € 8,7 miljoen financieringen verstrekt. Dit zijn projecten die bijdragen aan een betere natuur, het verduurzamen van de landbouw, circulaire economie of bijvoorbeeld energietransitie. 
  • In 2016 ging € 8,8 miljoen terug in ons Revolverend Fonds en wordt weer uitgezet in nieuwe leningen ten behoeve van de groene leefomgeving. 

Gedragscode

Het Groenfonds hanteert een algemene gedragscode. Deze geeft de spelregels en de speelruimte aan waarbinnen het beleid van het Groenfonds en de werkzaamheden van de medewerkers zich moeten afspelen. Wij hebben daarbij aandacht voor klanttevredenheid, klachtenbehandeling, zorgplicht, transparantie, veiligheid en privacy. In al onze producten en processen zijn wij integer en transparant en voldoen aan de geldende regelgeving en gedragscodes.

Milieubewust

Het Groenfonds streeft in zijn bedrijfsvoering naar een lage milieubelasting door bewust gebruik te maken van materialen en duurzame inkoop. Papierarm werken en milieuvriendelijk papier met het FSC-keurmerk zijn hier voorbeelden van. Ons nieuwe kantoor in Amersfoort is energiezuinig en duurzaam van opzet. Dit geldt zowel voor het gebouw als voor de gebruikte materialen voor kantoormeubilair, lampen, vloerbedekking etc. Daarnaast promoten wij actief het gebruik van de fiets en het OV voor onze medewerkers en bezoekers. Zo is station Amersfoort op minder dan 10 minuten loopafstand van ons nieuwe kantoor.  

Lees meer over het duurzame gebouw via de QR-code

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over onze financieringen, neem dan contact op met één van onze collega's.

Contact
Adresgegevens:
Nationaal Groenfonds
Postbus 2207
3800 CE  Amersfoort

Bezoekadres:
Utrechtseweg 12
Routebeschrijving (klik)

Kamer van Koophandel:
41158594

Contact algemeen:
088 253 9255
Stuur ons een e-mail

Contact Binnendienst:
088 253 9266
E-mail de Binnendienst