Revolverend fonds

Het Nationaal Groenfonds verstrekt leningen die de kwaliteit van onze groene leefomgeving verbeteren. Denk daarbij aan projecten die een bijdrage leveren aan energietransitie, circulaire economie, natuurinclusieve en kringlooplandbouw en de kwaliteit of kwantiteit van natuur en landschap. Deze leningen verstrekken wij onder andere uit ons Revolverend fonds.

Bekijk de animatiefilm om te zien hoe het Groenfonds met het Revolverend fonds werkt

Hoe werkt het?

Uit het Revolverend fonds worden tijdelijk middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen – in de vorm van leningen- worden terugbetaald met rente . De middelen die in het Revolverende fonds terugvloeien, kunnen vervolgens steeds opnieuw worden uitgezet voor groene projecten. Het voordeel is dat de middelen tot in lengte van jaren - feitelijk oneindig - inzetbaar blijven. Met ons Revolverend fonds maakt eenmalig subsidiëren al bijna 30 jaar plaats voor duurzaam financieren. Want duurzame projecten vragen ook om duurzaam financieren om levensvatbaar verder te kunnen ontwikkelen. 

Succes onafhankelijk bewezen

In 2019 verscheen het rapport van de Algemene Rekenkamer over revolverende fondsen en de rol van de overheid. Het Revolverend fonds van het Nationaal Groenfonds komt als zeer succesvol uit dit rapport tevoorschijn. En terecht, want het geld uit ons Revolverend fonds is in de bijna 30 jaar dat we bestaan al ruim vier keer opnieuw ingezet voor de financiering van groene en duurzame projecten! En: het Groenfonds heeft vanaf het begin met eigen kapitaal gewerkt en zet dat steeds opnieuw in. Het Rijk en de provincies stemmen jaarlijks in met onze plannen en begroting, die wij in nauw overleg met deze partijen opstellen. Bovendien bepalen Rijk en provincies de bestemming van ons resultaat. Onze jaarverslagen maken voor iedereen inzichtelijk waar onze financieringen voor worden ingezet. 

Eind 2014 verscheen het rapport 'Leren van beleidsinstrumenten voor ondernemen met natuur'. Onderzoekers van Alterra en LEI (onderdeel Wageningen UR) hebben hierin de werking van het Revolverend fonds van het Groenfonds onder de loep genomen. In dit rapport beschrijven zij effecten als toegenomen natuurrealisatie, ontstaan van nieuwe natuur-combinaties, vermindering van publieke investeringen en toegenomen maatschappelijke welvaart. Daarnaast zien zij dat het Groenfonds vaak de eerste financier is die een lening geeft aan een initiatiefnemer, en daarmee de‘ koudwatervrees’ bij andere investeerders en financiers wegneemt.
Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over onze financieringen, neem dan contact op met één van onze collega's.

Contact
Adresgegevens:
Nationaal Groenfonds
Utrechtseweg 12
Routebeschrijving (klik)

Kamer van Koophandel:
41158594

Contact algemeen:
088 253 9255
Stuur ons een e-mail

Contact Binnendienst:
088 253 9266
E-mail de Binnendienst

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

English