Tuintelling -winnaar Natuurprijs 2015

Iedere tuin telt

De Nederlandse voor- en achtertuinen bestrijken samen een vijf keer zo groot oppervlak als natuurgebied Oostvaardersplassen. Maar wat er allemaal leeft aan vogels, vlinders, amfibieën, zoogdieren, insecten, onkruid, bloemen en planten weten we nauwelijks. Tuintelling.nl, de winnaar van de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2015, brengt daar verandering in.

Het initiatief Tuintelling.nl, dat in maart 2015 de lucht in ging, stimuleert mensen om al wat leeft en bloeit in hun tuinen te tellen en door te geven. Vanwege de laagdrempeligheid en de samenwerking van meerdere partijen - het is een initiatief van zeven organisaties - wonnen ze met glans de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2015.

"Tuintelling brengt veel vrijwilligers op de been die vervolgens hun tuin met andere ogen bekijken en waardevolle gegevens aanleveren. Het mooie is bovendien dat ze dankzij de zeven samenwerkende partijen een solide organisatie vormen. Dat maakt het een duurzaam initiatief", zegt Dorit Bouwman, adviseur communicatie en marketing Nationaal Groenfonds.

Lees verder

Feest met de natuur

"Het thema van de Natuurprijs 2015 was 'Feest met de natuur' en daar sluit Tuintelling.nl mooi op aan", zegt Bouwman. "Hun site is makkelijk in gebruik, deelnemers zijn nergens toe verplicht en kunnen tellen wanneer ze willen." Birgit Brenninkmeijer van Tuintelling.nl beaamt dat: "het 'donkergroene' publiek doet al veel tellingen. We willen met deze nieuwe site juist het brede, 'lichtgroene' publiek bereiken dat het bijvoorbeeld interessant vindt om het verschil tussen een koolmees en een pimpelmees te leren. De site heeft allerlei illustraties, waardoor het leuk wordt om te gaan tellen. Iedereen kan meedoen."

Winst voor de natuur

Tuintelling.nl heeft meetgegevens van meerdere decennia nodig om conclusies te trekken over het voortbestaan van soorten flora en fauna, de invloed van het klimaat en de invloed op elkaar. "Neem bijvoorbeeld de trekvogels. Die worden als het langer koud is later in het seizoen gesignaleerd, denken we. Maar of werkelijk het weer de oorzaak is, weten we pas zeker na jaren en jaren meten."

Dit wil niet zeggen dat Tuintelling pas over langere tijd winst biedt voor natuur in Nederland. "Het gaat ook om beleving, natuur begint in je achtertuin", zegt Brenninkmeijer. "Een tuinteller liet weten: 'Ik heb egelplekken in mijn tuin gemaakt, omdat ik voor het eerst jonge egeltjes zag. Waarschijnlijk zag ik ze, omdat ik tegenwoordig door het tellen anders naar de tuin kijk.'"

Groot bereik

Tuintelling.nl is een mooi voorbeeld van hoe belangrijk de Groenfonds Natuurprijs is voor groene initiatieven. Het winnen van de prijs leverde Tuintelling.nl bekendheid op. "We begonnen in het voorjaar van 2015 met 3.000 tellers, na het winnen van de prijs in mei waren dat er al 4.000 en medio 2016 alweer 7.000. Ons doel is om eind 2017 10.000 tellers te kunnen noteren."

Als winnaar kreeg Tuintelling van Nationaal Groenfonds een vrij te besteden budget van 10.000 euro. "Wij hebben het ingezet om publiciteit te genereren en we hebben in november 2015 een dag georganiseerd om de bestaande tellers te bedanken en nieuwe deelnemers te instrueren. Er waren lezingen en informatiestands en de tellers kregen een mooi vormgegeven klembord om te gebruiken bij de tellingen", vertelt Brenninkmeijer.

Bekendheid en goodwill

Het winnen van de Natuurprijs levert Tuintelling.nl behalve bekendheid ook goodwill op, merkt ze. "Het magazine Groei en bloei bijvoorbeeld, kent ons van de Natuurprijs. Mede daardoor hebben we nu een samenwerking om diverse artikelen in hun blad te plaatsen. Dat we zo snel na onze start al de Natuurprijs wonnen, gaf ons in positieve zin een 'stempel'."

Tuinreservaten

De achterban van Tuintelling.nl gaat in de toekomst mogelijk nog een stap verder dan het online doorgeven van waarnemingen. "Wij zetten het initiatief 'Tuinreservaten' van Vara Vroege vogels voort: tegels eruit, natuur erin. Hiermee willen we de komende jaren mensen enthousiasmeren om hun tuin zo natuurlijk mogelijk in te richten. Uiteraard pakken we dat uitgebreid."


Download

Natuurprijs winnaar - Tuintelling

Meer weten over dit project?