Urban mining - zuiver plastic

Onlangs heeft Nationaal Groenfonds een financiering verstrekt voor een installatie die plasticafval op een hoogwaardig en vernieuwende wijze kan scheiden. De techniek hiervoor is ontwikkeld door Urban Mining uit Delft. De installatie sorteert plasticsnippers naar soortelijk gewicht, waardoor deze beter te recyclen zijn tot een hoogwaardige en weer opnieuw te gebruiken grondstof. Een unieke vorm van recycling dat mede mogelijk gemaakt wordt door Nationaal Groenfonds.

De bedenkers van deze installatie zijn de TU Delft en Urban Mining Corp , een groep TU Delft Alumni ondernemers. De nieuwe installatie is in staat om van de restkunststoffen uit bouw- en sloopafval en milieustraten weer hoogwaardige grondstof te maken. Urban Mining heeft deze machine in eigen beheer doorontwikkeld, waarmee op jaarbasis 6.000 – 10.000 ton plastic gescheiden kan worden. Een groot gedeelte van deze plastics kan verkocht worden met een zuiverheid van boven de 95%. De techniek, magnetic density separation (MDS), wordt reeds voor meerdere toepassingen gebruikt, waaronder het scheiden van metalen, mineralen en bijvoorbeeld zaad.

Hoogwaardig hergebruik, minder milieubelastend

“Het afvalscheidingsproces dat Urban Mining heeft ontwikkeld draagt in belangrijke mate bij aan het verbeteren van de kwaliteit van onze groene leefomgeving” legt Willem Meijers, investmentmanager Nationaal Groenfonds uit. “Het ingezamelde plastic kan worden gescheiden in verschillende soorten, en daarmee meer gericht en hoogwaardiger worden hergebruikt. Een voordeel daarvan is dat het ingezamelde plastic een hogere financiële waarde krijgt en dat maakt het inzamelen van plastic financieel aantrekkelijk. Dat leidt tot minder belasting van onze groene leefomgeving door vermindering van zwerfafval Ook hoeven er minder fossiele grondstoffen gebruikt te worden. Elke ton plastic die gerecycled wordt scheelt 1,4 ton CO2.”

Financiering Groenfonds versnelt proces 

Nationaal Groenfonds financiert Urban Mining op een cruciaal moment. Zij zijn met een aantal afvalverwerkers in gesprek om soortgelijke installaties te realiseren. Tot nu toe heeft Urban Mining de ontwikkeling met eigen vermogen bekostigd. Met de financiering van Nationaal Groenfonds kan Urban Mining de huidige installatie verder optimaliseren en starten met de landelijke uitrol van deze hoogwaardige plasticscheidingsmachine.

Betrokken partijen

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers

Werkterreinen

Innovatie

Meer over Innovatie