Projecten

Nationaal Groenfonds is bij veel projecten betrokken die zorgen voor een betere groene leefomgeving. Hier vindt u enkele voorbeelden.

Biogas Leeuwarden

De mestvergistingsinstallatie krijgt op innovatieve wijze nieuw leven.

Bio-energiecentrale Ede

Op naar een stad zonder fossiele energie.

Marker Wadden

Van slib naar groen gebied, compleet met moerasplanten, riet en biezen.

Kavelruil Wilnis

Van boer naar natuurbeheerder.

Crowdfunding voor Natuur

Crowdfunding zorgt voor draagvlak en toekomstperspectief.

Groene zorgcombinaties

Zorg koppelen aan natuur

Tuintelling -winnaar Natuurprijs 2015

Iedere tuin telt - winnaar van de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2015.