Projecten

Nationaal Groenfonds is bij veel projecten betrokken die zorgen voor een betere groene leefomgeving. Hier vindt u enkele voorbeelden.

Marker Wadden: biodiversiteit Markermeer verbeteren (met eilanden)

Van slib naar groen gebied, compleet met moerasplanten, riet en biezen.

Crowdfunding voor Natuur

Crowdfunding zorgt voor draagvlak en toekomstperspectief.

Groene zorgcombinaties

Zorg koppelen aan natuur

Tuintelling -winnaar Natuurprijs 2015

Iedere tuin telt - winnaar van de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2015.