Voorwaarden: disclaimer, privacy, cookies en bronvermelding

Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website en/of digitale nieuwsbrieven van Nationaal Groenfonds gelden de volgende voorwaarden.De op deze website en/of in de digitale nieuwsbrieven weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.
 
Nationaal Groenfonds heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en/of het opstellen van de zijn digitale nieuwsbrieven en maakt daarbij gebruik van bronnen en technieken die het betrouwbaar acht. Het Groenfonds garandeert echter niet dat de website en/of digitale nieuwsbrieven altijd foutloos of ononderbroken functioneren dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. 

Nationaal Groenfonds wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website en/of de digitale nieuwsbrieven kunnen zonder nadere aankondiging door Nationaal Groenfonds worden gewijzigd zonder dat het Groenfonds hiertoe verplicht kan worden.
 
Op de website en/of in de digitale nieuwsbrieven kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Nationaal Groenfonds niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Nationaal Groenfonds wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.
 
Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website en/of de digitale nieuwsbrieven komen uitsluitend toe aan het Groenfonds of zijn toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Nationaal Groenfonds is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.
 
Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website en/of de digitale nieuwsbrieven naar Nationaal Groenfonds wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.
 
Deze website en/of de digitale nieuwsbrieven richten zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en het privacy statement is Nederlands recht van toepassing. 

Privacy statement

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Nationaal Groenfonds uitsluitend voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot financiële diensten indien van tevoren schriftelijk met u overeengekomen. Daarnaast maakt Nationaal Groenfonds gebruik van verstrekte persoonsgegevens voor het toezenden van informatie. Wilt u geen informatie over onze producten en diensten ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij Nationaal Groenfonds door een e-mail te sturen.

Hoe gaat Nationaal Groenfonds om met mijn persoonlijke gegevens? Nationaal Groenfonds doet er alles aan om uw privacy te garanderen. Daarom heeft Nationaal Groenfonds een privacystatement waarin staat hoe er wordt omgegaan met uw gegevens. 

Cookiewetgeving

Sinds 5 juni 2012 moeten websites u op grond van de Telecommunicatiewet informeren als zij cookies willen plaatsen die bijvoorbeeld uw surfgedrag bijhouden. Zij mogen deze alleen plaatsen als u hiervoor toestemming geeft.  

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst worden als u onze website bezoekt. Zo wordt informatie over uw websitegebruik bijgehouden. Cookies maken het bezoek aan websites gebruiksvriendelijker. 

Afmelden cookies

Wilt u toch liever geen gebruik maken van cookies dan kunt u deze op elk gewenst moment uitzetten of verwijderen via uw browser. Meer informatie hierover voor de verschillende browsers vindt u hier:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari

Flash Player

Overzicht van de cookies op www.nationaalgroenfonds.nl

In onderstaand overzicht ziet u de cookies die worden gebruikt op onze website. De namen komen overeen met bestanden die worden geplaatst op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

 _umta

 _umtb

 _umtc

_umtv

 _umtz

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over internetbezoek volgen met cookies op de website van de Rijksoverheid.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Hierbij wordt bijvoorbeeld het aantal bezoeken bijgehouden, het aantal pagina’s dat u op deze website bezoekt en of u de informatie kan vinden die u zoekt. Deze informatie wordt anoniem verzameld, zonder ip-adresinformatie. We gebruiken de verkregen informatie om de lay-out en de inhoud van onze website te verbeteren.

Meer informatie over de manier waarop Google uw informatie verwerkt of om u af te melden voor Google Analytics in uw browser.

Bronvermelding beeldmateriaal

Bronvermelding beeldmateriaal headers:

Voor het beeldmateriaal dat gebruikt is in onze headers is vooraf goedkeuring gevraagd aan bovenstaande externe partijen. Mocht het vermoeden bestaan dat er beeldmateriaal gebruikt is waarvoor goedkeuring niet is gevraagd wilt u dit dan aan ons melden? Wij zullen dan alsnog voor een correcte naamsmelding zorgdragen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over onze financieringen, neem dan contact op met één van onze collega's.

Contact
Adresgegevens:
Nationaal Groenfonds
Postbus 2207
3800 CE  Amersfoort

Bezoekadres:
Utrechtseweg 12
Routebeschrijving (klik)

Kamer van Koophandel:
41158594

Contact algemeen:
088 253 9255
Stuur ons een e-mail

Contact Binnendienst:
088 253 9266
E-mail de Binnendienst