Werkterreinen

Nationaal Groenfonds is op vele terreinen actief. Hier vindt u een beknopt overzicht.

Innovatie

Innovatie. De term wordt vaak gebruikt. Maar wat verstaan we...

Energietransitie

De noodzaak voor energietransitie wordt inmiddels breed omar...

Groene daken

Het Nationaal Groenfonds investeert in projecten die meehelp...

Natuurontwikkeling

Als landgoedeigenaar of terreinbeheerder wilt u mensen graag...

Landgoedontwikkeling

Nederland is rijk aan prachtige landgoederen, buitenplaatsen...

Duurzame landbouw

In toenemende mate financiert het Groenfonds ook projecten d...

Natuurinclusieve landbouw

Nationaal Groenfonds zet zich in voor de kwaliteit van onze...

Agrarische natuur

Nationaal Groenfonds wil een bijdrage leveren aan het vergro...

Bedrijfsverplaatsing

Bossen, heidegebieden en wateren: eind 2027 moeten deze en a...