Werkterreinen

Nationaal Groenfonds is op vele terreinen actief. Hier vindt u een beknopt overzicht.

Innovatie

De term innovatie wordt vaak gebruikt. Maar wat verstaan we...

Duurzame energie

Hoe versnellen wij de omslag naar duurzame energiebronnen en...

Circulaire economie projecten

Hoe kunnen we hergebruik optimaliseren en afval verminderen?...

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van kringlooplandbouw....

Duurzame tuinbouw

De energietransitie is complex, ook voor de tuinbouwsector....

Agrarische natuur

Wat zijn de financieringsmogelijkheden bij aanleg van natuur...

Grondaankoop

Als een stuk grond beschikbaar komt, is het snel schakelen o...

Bedrijfsverplaatsing

Wat te doen bij bedrijfsverplaatsing voor natuurdoelen? B...

Groen Ruilen

Grond ruilen voor exploitatie of om natuur te verbinden T...