Werkterreinen

Nationaal Groenfonds is op vele terreinen actief. Hier vindt u een beknopt overzicht.

Innovatie

Innovatie. De term wordt vaak gebruikt. Maar wat verstaan we...

Duurzame energie

Nationaal Groenfonds zet zich al jaren in om de transitie na...

Natuurinclusieve landbouw

Consumenten vragen in toenemende mate om verantwoord geprodu...

Duurzame tuinbouw

De klimaat- en energietransitie is een complexe opgave, ook...

Agrarische natuur

Nationaal Groenfonds wil een bijdrage leveren aan het vergro...

Grondaankoop

De druk op de beschikbare ruimte is groot in Nederland. Als...

Bedrijfsverplaatsing

Bossen, heidegebieden en wateren: eind 2027 moeten deze en a...

Groen Ruilen

Terreinbeheerders hebben in het verleden verschillende stukk...

Groen Verkavelen

De verkavelingsstructuur in Nederland is de afgelopen jaren...