Werkterreinen

Nationaal Groenfonds is op vele terreinen actief. Hier vindt u een beknopt overzicht.

Innovatie

Innovatie. De term wordt vaak gebruikt. Maar wat verstaan we...

Duurzame energie

Lening duurzame energieprojecten Nationaal Groenfonds zet...

Circulaire economie

Lening circulaire economie projecten Het Groenfonds zet z...

Natuurinclusieve landbouw

Duurzaam voedsel en biodiversiteit Consumenten vragen in...

Duurzame tuinbouw

De klimaat- en energietransitie is een complexe opgave, ook...

Agrarische natuur

Financieringsmogelijkheden bij aanleg van natuur op eigen gr...

Grondaankoop

De druk op de beschikbare ruimte is groot in Nederland. Als...

Bedrijfsverplaatsing

Verplaatsingen van bedrijven voor natuurdoelen Bossen, he...

Groen Ruilen

Grond ruilen voor exploitatie of om natuurgebieden te verbin...