Werkterreinen

Nationaal Groenfonds is op vele terreinen actief. Hier vindt u een beknopt overzicht.

Natuurinclusieve landbouw

Nationaal Groenfonds zet zich in voor de kwaliteit van onze...

Innovatie

Innovatie. De term wordt vaak gebruikt. Maar wat verstaan we...

Duurzame landbouw

In toenemende mate financiert het Groenfonds ook projecten d...

Natuurontwikkeling

Als landgoedeigenaar of terreinbeheerder wilt u mensen graag...

Groen Ruilen

Terreinbeheerders hebben in het verleden verschillende stukk...

Landgoedontwikkeling

Nederland is rijk aan prachtige landgoederen, buitenplaatsen...

Agrarische natuur

Nationaal Groenfonds wil een bijdrage leveren aan het vergro...

Bedrijfsverplaatsing

Bossen, heidegebieden en wateren: eind 2027 moeten deze en a...

Groen Verkavelen

De verkavelingsstructuur in Nederland is de afgelopen jaren...