Agrarische natuur

Nationaal Groenfonds wil een bijdrage leveren aan het vergroeningsproces. U kunt dan ook een beroep op ons doen wanneer u natuur aan wilt leggen op uw eigen grond, of wanneer u natuurinclusief verkavelen overweegt.

Rendabel exploiteren

Natuur aanleggen op uw eigen grond, oftewel het natuurvriendelijk exploiteren van uw agrarisch bedrijf, brengt een aantal financiële voordelen met zich mee:

  1. Wanneer er sprake is van functieverandering, kunt u aanspraak maken op een subsidie.
  2. Daarnaast kunt u een beroep doen op een beheersubsidie.
  3. Tot slot kunt u subsidie aanvragen wanneer er sprake is van een bedrijfsverplaatsing. 

Vergroenen levert dus, naast meer natuur en bredere bedrijfsmogelijkheden, financieel voordeel op. Het is wel van belang dat de exploitatie van uw bedrijf rendabel is en ook blijft, ongeacht de eerder genoemde financiële voordelen. En daar kan het Nationaal Groenfonds u bij helpen.

(Voor-) financieren

Met kennis van groen én geld bieden wij u ondersteuning bij het vergroenen van uw agrarisch bedrijf. Met ruim 20 jaar ervaring zijn wij de financieringsspecialist als het gaat om het voordelig financieren van grondaankopen, het natuurinclusief verkavelen en het (voor-) financieren van subsidies zoals de functieveranderingsbijdrage.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het voordelig financieren van grondaankopen, het natuurinclusief verkavelen en het voorfinancieren van de functieverandereringsbijdrage? Neem contact op met Jac. Meter via 06 53 59 21 93 of e-mail.

Bekijk onze financieringen

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.

Kavelruil Wilnis

Van boer naar natuurbeheerder.

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers