Bedrijfsverplaatsing

Wat te doen bij bedrijfsverplaatsing voor natuurdoelen?

Bossen, heidegebieden en wateren: eind 2027 moeten deze en andere leefgebieden een aaneengesloten structuur vormen. Omwille van de natuurdoelen moeten er in en rondom de NatuurNetwerk Nederland (voorheen EHS)/Natura 2000 gebieden een aantal agrarische bedrijven verplaatst worden. Door boerderijen te verplaatsen ontstaat er ruimte waardoor de natuur zich verder kan ontwikkelen.

Naast de ruimte die er ontstaat voor de natuur, ontstaat er ook ruimte voor de agrarische bedrijven. Zo kan een nieuwe locatie meer ruimte bieden voor de uitbreiding van een bedrijf. Met het oog op de toekomst biedt bedrijfsverplaatsing dus ook een voordeel voor de eigenaren van boerderijen.

Regelingen bedrijfsverplaatsing

Meer ruimte, klinkt als muziek in de oren. De bestaande regelingen (subsidies) zijn daarentegen in veel gevallen niet afdoende om een verplaatsing rendabel te kunnen realiseren. Daarnaast is het veelal zo dat de huisbankiers, uit het oogpunt van risicospreiding, vaak om een cofinancier vragen. Zeker als het tarief daarvan gunstig is, zodat de Business Case eerder sluitend is te krijgen.

Nationaal Groenfonds helpt bij financiering bedrijfsverplaatsing

Dankzij het Nationaal Groenfonds kunnen bedrijven wel verplaatsen. Werden in het verleden nog wel subsidies verstrekt, deze zijn zo goed als verleden tijd. Daarom verstrekt het Groenfonds vanuit zijn eigen Revolverend Fonds leningen tegen een lage rente. Verplaatsende boeren, ten behoeve van natuur en landschap (bijv.afkomstig uit de ESN/NNN gebieden), kunnen een beroep doen op deze manier van financieren.

Nationaal Groenfonds hanteert bij grondgebonden bedrijven, bij het vaststellen van het te lenen bedrag, een redelijke verhouding tussen de vrijkomende hectares voor natuur en de gevraagde financiering. Nationaal Groenfonds gaat in maatwerk na in hoeverre zij de intensieve veehouderij kan faciliteren bij bedrijfsverplaatsing.

VIV-lening, voor agrariërs met een provinciale beschikking

In het kader van de Reconstructie heeft Nationaal Groenfonds in 2007 samen met de Rabobank een specifiek op de intensieve veehouderij gericht product ontwikkeld, de VIV- plus lening. De lening kon worden aangevraagd door een bedrijf dat in het bezit was van een provinciale beschikking. Daarnaast moest het bedrijf toekomstperspectief hebben: de bank moest bereid zijn om de financiering van de bedrijfsverplaatsing op zich te nemen. 

Voldeed een bedrijf aan bovenstaande eisen, dan kon het bedrijf bij het Groenfonds aankloppen voor een VIV-plus lening. Deze regeling bestaat niet meer. Toch zijn er ook nu nog mogelijkheden voor bedrijfsverplaatsingen van intensieve veehouderijen via het Groenfonds.

Meer weten over financieringsmogelijkheden bij bedrijfsverplaatsing

Wilt u samen met ons kijken naar de mogelijkheden op het gebied van bedrijfsverplaatsing? Neem dan contact op met een van onze investmentmanagers. Aan de rechterkant van deze pagina vindt u contactgegevens. 

Bekijk onze financieringen

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers