Duurzame energie

Nationaal Groenfonds zet zich al jaren in om de transitie naar duurzame energie mogelijk te maken door (achtergestelde) leningen te verstrekken aan energieprojecten. Daarbij richten wij ons op duurzame ondernemers met rendabele projecten die energie opwekken uit – onder andere- wind, geothermie, zonne-energie, biomassa en mestvergisting.

Met ruim 20 jaar ervaring en een stevig netwerk van betrokken financiers, kunnen wij partijen verbinden en benodigd investeringskapitaal aanvullen met achtergestelde leningen. Daarmee versnellen we projecten en maken wij de realisatie van energieprojecten mogelijk. Zo leveren wij samen een belangrijke bijdrage aan een duurzame en groene leefomgeving.

Nationaal Groenfonds kan u, als duurzame ondernemer, helpen bij:

  • Investeren in duurzame energieprojecten. Om vernieuwende duurzame energieprojecten mogelijk te maken, zijn we bereid meer financiële risico’s te dragen dan banken doorgaans doen. Bijvoorbeeld door het offreren van risicodragende leningen. Vaak in co-financiering met andere financiers. Hierdoor vinden projecten sneller doorgang.
  • Financiële begeleiding van projectvoorstellen. De slagingskans van projecten kan aanzienlijk worden verhoogd met de juiste financiële begeleiding. Zo bemiddelt het Groenfonds vaak tussen een financierende partij (veelal een bank) en een projectsponsor, om ervoor te zorgen dat beide in een transactie die aspecten terugvinden die voor hun financiering belangrijk is. 
  • Inbreng van groot netwerk. Het Groenfonds heeft toegang tot een groot netwerk van ervaren en succesvolle partners. Wij kunnen u voorstellen aan relevante partijen, waardoor de slagingskans van de transactie wordt verhoogd. Zo kunnen we bij voorbeeld projectsponsoren introduceren bij mogelijke financiers (veelal banken).

Het Groenfonds heeft op deze manier al vele initiatieven mogelijk gemaakt. Zoals Energiecentrale BECC die duurzame energie creëert uit biomassa en Biogas Leeuwarden die met een co-vergister het lokale mestafvalprobleem oplost. Kijk bij onze projecten voor enkele voorbeelden.

Meer informatie 
Wilt u meer weten over de financiering van energietransitie projecten of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Willem Meijers of Emile Peters. Voor vragen over duurzame energie in de tuinbouw kunt u terecht bij Dick Boddeus.

Bekijk onze financieringen

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.

Energiecentrale BECC: winst natuur en milieu

Groene energie opwekken door gebruik te maken van houtsnippers en bosafval.

Biogas Leeuwarden

De mestvergistingsinstallatie krijgt op innovatieve wijze nieuw leven.