Duurzame energie

Hoe versnellen wij de omslag naar duurzame energiebronnen en oplossingen? Nationaal Groenfonds zet zich al jaren in om de transitie naar duurzame energie mogelijk te maken door (achtergestelde) leningen te verstrekken aan energieprojecten. Daarbij richten wij ons op duurzame ondernemers met rendabele projecten die energie opwekken uit – onder andere- wind, geothermie, zonne-energie, biomassa en mestvergisting.

Biomassa

Op dit moment is er veel maatschappelijke discussie over de toepassing van biomassa als duurzame energiebron. Het Nationaal Groenfonds financiert projecten die gebruik maken van vernieuwende technieken, methodes, financieringsvormen, samenwerkingsverbanden etc. Zo heeft het Groenfonds ook een aantal biomassaprojecten gefinancierd. 

Aan de biomassaprojecten die wij financieren stellen we strenge eisen. Het moet bij de biomassa echt gaan om reststromen uit natuur en landschap, die moeten uit de directe omgeving van de centrale komen en gecertificeerd zijn. Op die manier worden natuurorganisaties en landgoedeigenaren geholpen om de reststromen uit natuur te verwaarden en zijn zij in staat meer natuur te onderhouden. Al deze projecten voldoen aan onze innovatie- en financieringscriteria, aan de overheidsregels en onze eigen aanvullende eisen op het gebied van duurzaamheid.

Bijdragen aan duurzame en groene leefomgeving d.m.v. investeringskapitaal

Met ruim 20 jaar ervaring en een stevig netwerk van betrokken financiers, kunnen wij partijen verbinden en benodigd investeringskapitaal aanvullen met achtergestelde leningen. Daarmee versnellen we projecten en maken wij de realisatie van energieprojecten mogelijk. Zo leveren wij samen een belangrijke bijdrage aan een duurzame en groene leefomgeving.

Nationaal Groenfonds kan u, als duurzame ondernemer, helpen bij:

  • Investeren in duurzame energieprojecten;
  • Financiële begeleiding van projectvoorstellen;
  • Inbreng van groot netwerk

Investeren in duurzame energieprojecten

Om vernieuwende duurzame energieprojecten mogelijk te maken, zijn we bereid meer financiële risico’s te dragen dan banken doorgaans doen. Bijvoorbeeld door het offreren van risicodragende leningen. Vaak in co-financiering met andere financiers. Hierdoor vinden projecten sneller doorgang.

Financiële begeleiding van projectvoorstellen

De slagingskans van projecten kan aanzienlijk worden verhoogd met de juiste financiële begeleiding. Zo bemiddelt het Groenfonds vaak tussen een financierende partij (veelal een bank) en een projectsponsor, om ervoor te zorgen dat beide in een transactie die aspecten terugvinden die voor hun financiering belangrijk is. 

Inbreng van groot netwerk

Het Groenfonds heeft toegang tot een groot netwerk van ervaren en succesvolle partners. Wij kunnen u voorstellen aan relevante partijen, waardoor de slagingskans van de transactie wordt verhoogd. Zo kunnen we bij voorbeeld projectsponsoren introduceren bij mogelijke financiers (veelal banken).

Duurzame energieprojecten

Het Groenfonds heeft op deze manier al vele initiatieven mogelijk gemaakt. Zoals Energiecentrale BECC die duurzame energie creëert uit biomassa en Biogas Leeuwarden die met een co-vergister het lokale mestafvalprobleem oplost. Kijk bij onze projecten voor enkele voorbeelden.

Meer informatie over financiering energietransitie projecten

Wilt u meer weten over de financiering van energietransitie projecten of heeft u een vraag? Neem dan contact op met een van onze investmentmanagers. Bij specialisten vindt u hun namen en gegevens. 

Gerelateerd nieuws
Bekijk onze financieringen

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.

Voorloper in geothermie draait volop

Ammerlaan The Green Innovator geothermie financiering Nationaal Groenfonds Gemeente Pijnacker

Noot Personenvervoer: zero emission

Noot Personenvervoer: Zero emission personenvervoer in Amersfoort en omgeving

Windkracht 6: nieuwe windmolens Zeeland

Windkracht 6: meer Zeeuwse bedrijven over op windenergie

Primco Lelystad: duurzaam verwarmen

Primco in Lelystad: ‘Dit helpt bij een gasloze toekomst’

Groenfondsklant verhuurt energiesystemen

Verduurzaming voor particulieren: HalloStroom haalt belemmeringen weg

Rooftop Energy: zonnepanelen voor bedrijven en organisaties

Zonnecentrales op het dak: vanaf dag 1 duurzaam rendement!

Energiecentrale BECC: winst natuur en milieu

Groene energie opwekken door gebruik te maken van houtsnippers en bosafval.