Duurzame landbouw

In toenemende mate financiert het Groenfonds ook projecten die er voor zorgen dat de agro sector meer duurzaam wordt. Het verduurzamen van de agrarische sector levert naast winst voor de sector zelf in veel gevallen ook winst op voor natuur en landschap. In de Rijksnatuurvisie Natuurlijk Verder legt de overheid een duidelijke koppeling tussen ontwikkelingen in de agrosector en natuur. Daarnaast is de agrarische sector een belangrijke speler in de energietransitie, zoals blijkt uit de Energieagenda van de Rijksoverheid

Financiering en netwerk

Het Groenfonds financiert een breed scala aan duurzame projecten in de agrosector. Wij zorgen daarbij dat ‘vernieuwing komt van onderaf' mogelijk wordt, door zo mogelijk ook een risicodragende financiering te verschaffen. Hierdoor worden projecten financierbaar en kunnen daardoor toch gerealiseerd worden. In vrijwel alle gevallen gaat het om projecten die bijdragen aan de transitie van de sector en die binnen het huidige economische klimaat geen reguliere (start-)financiering kunnen krijgen.

Ook bij dit soort processen is het Groenfonds de partij die naast geld ook kennis en netwerk inbrengt. Zo werken wij momenteel samen met Courage (innovatie in de melkveehouderij) en Landschap Overijssel aan de ontwikkeling van het Diaryland Stewardship Council (DSC) voor een nieuw sturingsmodel voor natuurinclusieve landbouw en hebben we veel overleg met de Greenports over de financiering van innovatieve projecten. Daarnaast proberen we initiatieven voor het verminderen van de mestproblematiek te faciliteren.

Financieringsmogelijkheden

  • Nieuwe technologie laagdrempelig beschikbaar maken. Bijvoorbeeld door het financieren van een leasebedrijf voor mestvergisters en stikstofstrippers of eigen vergistingsinstallaties bij boeren.

  • Energietransitie bij individuele bedrijven. ‘Asbest er af, zonnepanelen er op’, kleinschalige windenergie, wkk-installaties en aardwarmte.

  • Alternatieve vormen van reguliere landbouw en urban farming. Toepassen aquaponics, algenteelt en viskweek en stadslandbouw.

  • De technologie van overmorgen. Als deze technologie kan bijdragen aan verduurzaming van de landbouw en ontwikkeling en behoud van natuur en landschap.

Meer informatie

 Wilt u meer informatie over verduurzaming van de landbouw en de mogelijkheden van Nationaal Groenfonds? Neem dan contact op met Willem Meijers via 06 51 97 68 30 of per email.

Bekijk onze financieringen

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.

Boerderij Eyckenstein

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

GROWx

Duurzame stadslandbouw in een leegstaande bedrijfshal middenin Amsterdam

Duurzame Kost

Duurzaam gekweekte groenten gecombineerd met vissenkweek op de 5e verdieping in Eindhoven.

AlgaSpring

Investering helpt algenkweker AlgaSpring over het kantelpunt.

Biogas Leeuwarden

De mestvergistingsinstallatie krijgt op innovatieve wijze nieuw leven.

Bio-energiecentrale Ede

Op naar een stad zonder fossiele energie.

Betrokken partijen

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers