Grondaankoop

De druk op de beschikbare ruimte is groot in Nederland. Als er een stuk grond beschikbaar komt, dan is het een kwestie van snel schakelen om de grond te verwerven. En omdat vaak niet van tevoren bekend is wanneer grond beschikbaar komt, is het lastig voorsorteren, ook financieel.

Voor terreinbeherende organisaties speelt dit regelmatig. Als zij op het moment van aanbieden van de grond geld beschikbaar hebben, kunnen zijn de grond meteen aanschaffen. Is dat niet het geval, gaat de grond vaak naar een andere partij. Nationaal Groenfonds kan dan helpen met een voorfinanciering. Het kan hierbij zowel gaan om grond die daadwerkelijk omgezet wordt in natuur als om ruilgronden.

(Voor-) financiering

Door het wegvallen of verminderen van subsidies kan het zijn dat een terreinbeheerder niet op tijd geld beschikbaar heeft voor de aanschaf van te koop aangeboden grond. Als duidelijk is dat op termijn (subsidie-) geld of andere financiering beschikbaar komt, kan het Groenfonds een voorfinanciering verstrekken. Hierdoor kan een TBO grond aankopen op het moment dat deze beschikbaar is, zonder te hoeven wachten op geld dat op termijn beschikbaar komt. Zo versnellen we het proces van aankoop van gronden waar natuur gerealiseerd gaat worden en/of ruilgronden om elders natuurgrond te verkrijgen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van voorfinanciering van grondaankopen? Neem dan contact met Jac. Meter via 06 53 59 21 93 of stuur een e-mail.

Bekijk onze financieringen

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.

Herinrichting Hunzedal

Financiering biedt kansen voor natuur én boeren.

Kavelruil Wilnis

Van boer naar natuurbeheerder.

Betrokken partijen

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Agrariers

Meer over Agrariers