Innovatie

De term innovatie wordt vaak gebruikt. Maar wat verstaan we als Nationaal Groenfonds onder innovatie? Voor welke vernieuwende technieken of mogelijkheden kunt u bij ons terecht voor financiering?

Financieren van innovatieve groene projecten

De vernieuwing waar wij ons op richten heeft allemaal te maken met een verbetering van de kwaliteit van de groene leefomgeving. Projecten en concepten die goed zijn voor de kwaliteit van bodem, water en lucht. Deze projecten kunnen direct betrekking hebben op natuur en landschap, zoals het financieren van een centrale die biomassa uit natuurgebieden verwerkt. Maar het kan ook een project zijn dat de milieubelasting van de visserij vermindert. Of productietechnieken die meer rendement uit restafval halen. 

Groenfonds helpt bij financiering van innovatieve concepten

Het Groenfonds financiert graag vernieuwende projecten en concepten. Deze hebben vaak moeite om financiering te vinden bij reguliere banken, omdat hun project geen ‘proven technology’ is. Een van onze doelstellingen is het bevorderen van vernieuwing van de groene leefomgeving en de energietransitie. Daarom financieren wij deze projecten in veel gevallen wel.

Financieringsmogelijkheden

  • Het financieren van vernieuwende projecten op het gebied van verwerking van reststromen uit natuur en landschap (bijvoorbeeld graspers).
  • Het financieren van duurzame energieprojecten met een duidelijke winst voor de kwaliteit van bodem, water en lucht.
  • Het financieren van alternatieve vormen van reguliere landbouw en urban farming. Toepassen aquaponics, algenteelt en viskweek en stadslandbouw.
  • Het financieren van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied waar verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving onderdeel van is (herontwikkelen en/of saneren van glas, recreatie, industrieterreinen etc.)
  • Het financieren van vernieuwende projecten met een duidelijke meerwaarde voor natuur en landschap (minder belastend, schade voorkomend, gebruik makend van).

Vernieuwing houdt ook in dat de lijst met mogelijkheden voor financiering en advies bij het Groenfonds niet compleet is. Daarom nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen om te bekijken of wij u verder kunnen helpen met uw concept of project.

Meer informatie over financiering inovatieve concepten

Wilt u meer weten over de financiering van dergelijke projecten of heeft u een vraag? Neem dan contact op met een van onze investmentmanagers. Aan de rechterkant van deze pagina vindt u hun namen en gegevens. 

Gerelateerd nieuws
Bekijk onze financieringen

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.

Noria: innovatieve aanpak plasticprobleem

Noria financiering Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) Nationaal Groenfonds

Noot Personenvervoer: zero emission

Noot Personenvervoer: Zero emission personenvervoer in Amersfoort en omgeving

Value Maritime: uniek reinigingssysteem voor reders

Value Maritime: uniek reinigingssysteem voor reders die willen vergroenen

Windkracht 6: nieuwe windmolens Zeeland

Windkracht 6: meer Zeeuwse bedrijven over op windenergie

Primco Lelystad: duurzaam verwarmen

Primco in Lelystad: ‘Dit helpt bij een gasloze toekomst’

Schaap Bioenergie: verbeterde biovergister

Het bedrijf Schaap Bioenergie werkt aan het verbeteren van de technologie van biovergisters.

Energiecentrale BECC: winst natuur en milieu

Groene energie opwekken door gebruik te maken van houtsnippers en bosafval.

Umincorp: zuiver plastic

Plasticafval op een hoogwaardig wijze scheiden. Beter voor ons milieu.

AlgaSpring: microalg in strijd tegen overbevissing

Investering helpt algenkweker AlgaSpring over het kantelpunt.

Betrokken partijen

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers

Provincies

Meer over Provincies

Greenports

Meer over Greenports