Klimaatadaptie

Het Groenfonds financiert projecten die bijdragen aan de klimaatadaptatie, zowel binnen als buiten het stedelijk gebied. Ook heeft Nationaal Groenfonds de intentie uitgesproken collectieven in de glastuinbouw te willen financieren die innovatieve waterzuiveringsprojecten starten.  

Daarbij richten wij ons op duurzame ondernemers met rendabele projecten die werken aan betere wateropvang, het tegengaan van hittestress en andere ingrepen die noodzakelijk zijn om ons aan te passen aan het veranderende klimaat.  Met ruim 20 jaar ervaring kunnen wij partijen verbinden, projecten versnellen en financieringen verstrekken die deze transitie mogelijk maken.

Nationaal Groenfonds kan u, als duurzame ondernemer, helpen bij:     

  • Investeren in innovatieve duurzame projecten. Om vernieuwende duurzame projecten mogelijk te maken, zijn we bereid meer financiële risico’s te dragen dan banken doorgaans doen. Bijvoorbeeld door het offreren van risicodragende leningen. Vaak in co-financiering met andere financiers. Hierdoor vinden projecten sneller doorgang.
  • Financiële begeleiding van projectvoorstellen. De slagingskans van projecten kan aanzienlijk worden verhoogd met de juiste financiële begeleiding. Zo bemiddelt het Groenfonds vaak tussen een financierende partij (veelal een bank) en een projectsponsor, om ervoor te zorgen dat beide in een transactie die aspecten terugvinden die voor hun financiering belangrijk is.
  • Inbreng van groot netwerk. Het Groenfonds heeft toegang tot een groot netwerk van ervaren en succesvolle partners. Wij kunnen u voorstellen aan relevante partijen, waardoor de slagingskans van de transactie wordt verhoogd. Zo kunnen we bij voorbeeld projectsponsoren introduceren bij mogelijke financiers (veelal banken).

Meer informatie

Wilt u meer weten over de financiering van projecten die klimaatveranderingen tegengaan of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Brigitte Bultinck via  06 10 17 82 51.

Bekijk onze financieringen

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.

Betrokken partijen

Greenports

Meer over Greenports

Tuinders

Meer over Tuinders