Circulaire economie

Het Groenfonds zet zich in voor het optimaliseren van hergebruik en het minimaliseren van afval. Daarbij richten wij ons op duurzame ondernemers met rendabele projecten die streven naar gesloten kringlopen en minder afval. Met kennis van groen financieren en ruim 20 jaar ervaring maken wij financieringen mogelijk voor (door)groeiende ondernemers. Om zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de transitie naar een circulaire economie.

Nationaal Groenfonds kan u, als duurzame ondernemer, helpen bij:

  • Investeren in innovatieve circulaire projecten. Om vernieuwende circulaire projecten mogelijk te maken zijn we bereid meer financiële risico’s te dragen dan traditionele financiers. Bijvoorbeeld door het offreren van risicodragende (achtergestelde) leningen. Vaak in co-financiering met andere financiers. Hierdoor vinden projecten sneller doorgang.
  • Financiële begeleiding van projectvoorstellen. De slagingskans van projecten kan aanzienlijk worden verhoogd met de juiste financiële begeleiding. Zo bemiddelt het Groenfonds vaak tussen een financierende partij (veelal een bank) en een projectsponsor, om ervoor te zorgen dat beide in een transactie die aspecten terugvinden die voor hun financiering belangrijk is.
  • Inbreng van groot netwerk. Het Groenfonds heeft toegang tot een groot netwerk van ervaren en succesvolle partners. Wij kunnen u voorstellen aan relevante partijen, waardoor de slagingskans van de transactie wordt verhoogd. Zo kunnen we bij voorbeeld projectsponsoren introduceren bij mogelijke financiers (veelal banken).

Op deze manier heeft het Groenfonds al vele initiatieven mogelijk gemaakt. Zoals Urban Mining die  op hoogwaardige wijze plastic scheidt en Bioblocks die plantenresten gebruiken als duurzame bouwblokken. Kijk bij onze projecten voor enkele voorbeelden.

Meer informatie 
Wilt u meer weten over de financiering van duurzame circulaire economie projecten? Neem dan contact op met een van onze investmentmanagers. Aan de rechterkant van deze pagina vindt u hun namen en gegevens. 

Bekijk onze financieringen

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.

Bioblocks

Bioblocks benut plantenresten als grondstof voor duurzame bouwelementen.

Urban mining - zuiver plastic

Plasticafval op een hoogwaardig wijze scheiden. Beter voor ons milieu.

Betrokken partijen

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers