Zorg

Natuur is gezond. Steeds meer onderzoeken tonen aan dat mensen die groen om zich heen hebben, gezonder zijn en blijven. Ook als mensen ziek zijn, zorgt groen in de omgeving ervoor dat ze sneller herstellen en bijvoorbeeld minder pijnstilling nodig hebben. 

Natuur en zorg combineren levert dus voordelen op. Zowel voor de mensen die zorg nodig hebben als voor de natuur. Om natuur en landschap voor de komende generaties te kunnen behouden en een toekomst te geven, zijn nieuwe verdienmodellen en koppelingen noodzakelijk. Een van de mogelijkheden daarvoor is de combinatie van natuur en zorg.

Combinatie groen en care

Nationaal Groenfonds wil invulling geven aan de combinatie groen en care en hiermee een bijdrage leveren aan onze gezondheid en de ambitie ten aanzien van natuur en landschap. Dit doet het Groenfonds door onderzoeken te initiëren en te financieren, waarbij op zoek is gegaan naar de mogelijkheden van natuurinclusief ontwikkelen binnen de gezondheids- en welzijnszorg. 

Bij eerdere onderzoeken van ons zijn al vier kansrijke functiecombinaties naar voren gekomen:

  1. Woonzorg in het groen voor mensen die baat hebben bij een prikkelarme omgeving, zoals mensen met dementie of gedragsproblemen.
  2. Dagbehandeling in het groen, gecombineerd met het openbare activiteiten zoals vergaderen en lunchen.
  3. Privéklinieken en praktijken voor medische specialismen in een groene, weidse omgeving.
  4. Uitvalpreventie in de natuur. Bijvoorbeeld een boswandeling maken met een coach. 

Meer weten?

Wilt u samen met een van onze specialisten kijken naar de mogelijkheden op het gebied van zorg en natuur? Neem dan  contact op met Jac. Meter via 06 53 59 21 93 of Willem Meijers via 06 51 97 68 30.

Bekijk onze financieringen

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.

Groene zorgcombinaties

Zorg koppelen aan natuur