Werkterreinen

Nationaal Groenfonds is op vele terreinen actief. Hier vindt u een beknopt overzicht.

Groen Verkavelen

De verkavelingsstructuur in Nederland is de afgelopen jaren...

Natuurontwikkeling

Als landgoedeigenaar of terreinbeheerder wilt u mensen graag...

Landgoedontwikkeling

Nederland is rijk aan prachtige landgoederen, buitenplaatsen...

Verdienmodellen

Natuur levert geld op, maar dat geld komt lang niet altijd b...

Zorg

Natuur is gezond. Steeds meer onderzoeken tonen aan dat mens...

Groene daken

Het Nationaal Groenfonds investeert in projecten die meehelp...