Werkterreinen

Nationaal Groenfonds is op vele terreinen actief. Hier vindt u een beknopt overzicht.

Groen Verkavelen

Betere verkaveling is goed te combineren met natuurdoelen. D...

Natuurontwikkeling

Hoe financier je verdienmodellen als terreinbeheerder of lan...

Landgoedontwikkeling

Het Groenfonds ondersteunt landgoedeigenaren bij het beheren...

Verdienmodellen

Wat zijn rendabele verdienmodellen voor natuurbeheer? Nat...

Verduurzamen zorg

Gezondheidszorg en groene initiatieven Natuur is gezond....

Groene daken

Klimaatadaptatie zorgt ervoor dat we droge voeten houden, of...