Dit is het centrale fonds van

Voorloper in geothermie draait volop

In 2010 was Ammerlaan The Green Innovator het eerste bedrijf in de sierteelt dat aardwarmte ging inzetten. Voor eigen gebruik én als leverancier voor andere tuinbouwbedrijven, woningen en zelfs een zwembad en een school. In 2019 ontstond er een spannende situatie, maar dankzij de inzet van verschillende financiers kan Ammerlaan alweer enige jaren leveren.

Toen Ammerlaan TGI de plannen maakte voor een aardwarmteproject, leek het erop dat de TU Delft een proefproject zou gaan draaien. Ammerlaan wilde graag gebruik maken van de kennis die daar opgedaan zou worden. Maar de proef ging niet door. Toen werd het dus vanaf 2010 echt pionierswerk, overigens wel met hulp van onderzoek van de TU Delft in het gebied. Het project verliep goed, tot 2017. Leon Ammerlaan vertelt: ‘Wij draaiden onze kwekerij volledig op aardwarmte en we leverden aan steeds meer partijen in de omgeving. De warmtebron bleek namelijk groter dan eerder werd verwacht. In 2017 raakte een van de buizen beschadigd, waardoor opeens klei in het systeem werd gepompt. Daardoor werd deze put onbruikbaar. Gelukkig konden we twee nieuwe putten boren, maar dat vroeg wel weer om een flinke investering.’

Hulp van allerlei participanten

Gelukkig waren er partijen die het initiatief van Ammerlaan TGI graag in bedrijf wilden houden. ‘De gemeente Pijnacker had als doel in 2020 toch zeker 15 % van de warmtevraag in de gemeente duurzaam op te wekken. Dat dreigde nu niet te gaan lukken. Daarom wilde de gemeente ons helpen. Wij zijn met nog meer partijen in gesprek gegaan. Wat vooral nodig was, waren partijen die een achtergestelde lening wilden aangaan met ons.’

De gemeente Pijnacker, Rabobank, BNG Bank, Meewind en het Nationaal Groenfonds kwamen samen tot een financieringsconstructie, waardoor Ammerlaan TGI weer verder kon. Leon vertelt: ‘We waren er relatief snel uit, omdat we toch ook al een behoorlijke staat van dienst hadden opgebouwd ondertussen. En wij konden door onze ervaring dit keer putten boren met een grotere diameter, waardoor de hoeveelheid warm water fors toenam. Daarom kunnen we nu aan nog meer afnemers aardwarmte leveren.’

Moeilijke tijd door gasprijs

Nu in 2022 de gasprijs enorm is gestegen, ontstaat er weer een andere situatie. ‘Geothermie was lange tijd duurder dan gas. Het verschil in prijs werd gecompenseerd met een SDE-subsidie. Maar nu de gasprijs zo hoog is, komt de SDE te vervallen. Dat levert een totaal ander financieel plaatje op en dat zal de nodige gevolgen gaan hebben de komende tijd. Bedrijven die toch hun WKK-installatie, op gas, weer gaan opstarten bijvoorbeeld. Maar wij blijven optimistisch hoor. Wij bestaan al 60 jaar, we hebben vaker moeilijke situaties meegemaakt.’

Meer weten?

Ondernemers, agrariërs, land- en tuinbouworganisaties, gemeenten en provincies die meer willen weten over hoe het Nationaal Groenfonds bij kan dragen aan het bevorderen van de verduurzaming van land- en tuinbouwbedrijven kunnen contact opnemen met één van onze specialisten.

Belangrijke economische sector verduurzamen

Emilie Peters is als investmentmanager van het Nationaal Groenfonds bij de financiering van het geothermie project van Ammerlaan TGI betrokken. ‘Wij vinden het essentieel een belangrijke economische regio, want dat is het Westland, te helpen met de verduurzaming. Het geothermie project van Ammerlaan heeft in de regio een grote impact op de verduurzaming, want het bedrijf heeft een brede pool aan afnemers. Dat was voor ons een belangrijk argument om in te stappen. En hoewel de situatie in de wereld ten opzichte van 2019 behoorlijk veranderd is, is de urgentie voor dit project er nog steeds. Willen we de tuinbouwsector continueren in Nederland, zonder de aanvoer van Russisch gas, dan is aardwarmte voor een energie-intensieve branche als de tuinbouw noodzakelijk voor de levensvatbaarheid van deze sector in Nederland.’

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder