Dit is het centrale fonds van

Revolverend fonds Nationaal Groenfonds

Naast fondsen van of met andere partijen heeft het Groenfonds ook zijn eigen Revolverend fonds. Waar we bij de andere fondsen vaak gebonden zijn aan bepaalde vastgestelde doelen (zoals een werkveld, verplichte stikstofreductie of een link met waterkwaliteit) zijn we bij ons eigen Revolverend fonds vrij om projecten te financieren die niet in een van de ‘hokjes’ passen, maar wél een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming en vergroening van Nederland.

Dit fonds zetten we dus breed in voor de financiering van projecten op het gebied van de transitie in de landbouw, duurzame energie en circulaire economie en natuur. De rente en aflossing van financieringen vloeien terug in het fondsvermogen en worden steeds weer opnieuw ingezet voor het financieren van duurzame en innovatieve projecten.

Financiering realisatie

Heb je een vernieuwend plan? Neem contact met ons op om te bespreken of jouw project in aanmerking kan komen voor financiering vanuit ons Revolverend fonds.

Hoe werkt ons Revolverend fonds

Uit het Revolverend fonds worden leningen beschikbaar gesteld van € 200.000,- tot € 5.000.000,-. Deze leningen worden terugbetaald met rente. Deze rente is marktconform en de (variabele) hoogte daarvan weerspiegelt het risico dat het Groenfonds met de lening loopt. De rente die wij ontvangen, gebruiken we voor onze kosten en om het risico af te dekken.

De middelen die in de vorm van aflossingen in het Revolverend fonds terugvloeien, lenen we vervolgens opnieuw uit aan groene projecten. Het voordeel hiervan is dat de middelen tot in lengte van jaren – feitelijk oneindig – inzetbaar blijven. Met ons Revolverend fonds maakt eenmalig subsidiëren al bijna 30 jaar plaats voor duurzaam financieren. Want duurzame projecten vragen ook om duurzaam financieren om levensvatbaar verder te kunnen ontwikkelen.

Succes onafhankelijk bewezen

In 2019 verscheen het rapport van de Algemene Rekenkamer over revolverende fondsen en de rol van de overheid. Het Revolverend fonds van het Nationaal Groenfonds komt in dit rapport als zeer succesvol naar voren. En terecht, want het geld uit ons Revolverend fonds is in de bijna 30 jaar dat we bestaan al ruim vijf keer opnieuw ingezet voor de financiering van groene en duurzame projecten!

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder