Dit is het centrale fonds van

Vraag en antwoord

Heb je vragen over het Revolverend fonds? Kijk eerst hier of jouw vraag en het antwoord er bij staat.

Samen met u bekijken we voor wat voor soort project u financiering nodig heeft en bepalen dan vanuit welk fonds deze eventueel verstrekt kan worden.

Het Nationaal Groenfonds verstrekt nooit subsidies, alleen financieringen. Hiervoor betaalt u altijd rente en aflossing. De rente en aflossing(-stermijnen) verschillen per fonds waaruit deze financiering verstrekt wordt en ook per lening, bijvoorbeeld vanwege het risicoprofiel van het project.

Het Nationaal Groenfonds verstrekt geen financieringen aan particulieren, alleen aan rechtspersonen als B.V.’s en maatschappen.

Financiering realisatie

Bekijk of jouw plan in aanmerking voor financiering komt. Na aanvraag bekijkt het Nationaal Groenfonds de financiële haalbaarheid en de financieringsmogelijkheden.