Dit is het centrale fonds van

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes die anders niet ouder dan tien dagen zouden worden, krijgen op Boerderij Eyckenstein de tijd om te volgroeien: ze groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan. Uiteindelijk levert dit gezond en duurzaam vlees op en de natuur vaart er ook nog eens wel bij.

Oprichters Jacob Beeker en Linda Heemskerk zijn sinds april 2017 de pachters van de boerderij op Landgoed Eyckenstein in Maartensdijk. Hier zijn ze neergestreken met hun kudde van inmiddels 90 Jerseystieren en 7 zoogkoeien. Tot voor kort liep die kudde in een gebied van 35 ha dat gepacht werd van landgoed Vollenhoven en het Utrechts Landschap, terwijl Jacob en Linda in een rijtjeshuis woonden. Nu ze Boerderij Eyckenstein kunnen pachten, komt er nog eens 35 ha land bij. Ze kunnen nu hun bedrijf inclusief landgoedwinkel verder uitbouwen.

Biologisch stierenvlees bij Eyckenstein

Koeien produceren alleen melk, wanneer ze kalfjes krijgen. Dat geldt ook voor Jersey runderen, die gehouden worden vanwege de smaakvolle melk, waarvan onder andere de bekende Remeker kaas wordt gemaakt. Omdat het Jersey-ras klein is en langzaam groeit, was het niet aantrekkelijk om stierkalfjes op te fokken voor consumptie. Daarom werden tot voor een paar jaar vrijwel alle stiertjes na tien dagen ‘verwerkt’: meer afval, dan voedsel. Jacob Beeker en Linda Heemskerk trokken zich het lot van deze dieren aan. Jacob: ‘Wij zijn zes jaar geleden begonnen met twee stiertjes, voor eigen slacht. Later hebben we vanuit ons rijtjeshuis een grotere groep stieren laten rondlopen op gepachte grond. Het lukte ons om deze kalfjes op te fokken zonder antibiotica. Het duurt lang voor ze op gewicht zijn, maar dan heb je prima vlees. Inmiddels verkopen zes biologische winkels het Jersey-vlees en heefteen aantal restaurants het op de kaart staan. Daarnaast hebben we de eigen landgoedwinkel en een webwinkel, waar vleespakketten besteld kunnen worden. Tot nu toe overtreft de vraag nog steeds het aanbod.’

Pachtboerderij voor stieren

Het liep allemaal dus heel goed, maar Jacob en Linda wilden graag bij hun beesten in de buurt wonen en full time bezig zijn met het bedrijf. Jacob: ‘We zijn echt heel lang bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen. Het was een taaie harde weg die we hebben moeten gaan om hier uiteindelijk te komen. Gelukkig deed zich de kans voor om de boerderij te pachten. Wij moesten een behoorlijk bedrag op tafel leggen om de huidige pachter uit te kopen. Via crowdfunding hebben we een deel van het geld bij elkaar gebracht: allemaal mensen die wilden dat dit doorging’ Maar met een aanzienlijke bijdrage via hun achterban en van een particulier, was nog maar de helft van het benodigde geld binnen.’

Financiering voor maatschappelijk betrokken bedrijven

Jacob vertelt: ‘Wij kregen vorig jaar op de Biobeurs de tip om eens met het Groenfonds te gaan praten. De financiering van ons project leek soms een onmogelijke puzzel, maar dankzij het Groenfonds is het gelukt. Onze Groenfondsadviseur Jac. Meter is enorm oplossingsgericht en hij doet veel meer dan zijn rol als financier vraagt. Hij heeft ons beoordeeld op onze ondernemerskwaliteiten en onze maatschappelijke betrokkenheid. Het Groenfonds financierde niet alleen op onderpand, maar ook of misschien wel juist op datgene waar wij voor staan.’

Co-financiering Rabobank en Groenfonds

Jac. Meter was van meet af aan enthousiast: ‘Dit is ècht natuurinclusieve landbouw. Jacob is een pachter die bij de uitoefening van zijn bedrijf rekening houdt met het beheer en behoud van de natuurkwaliteit van de omgeving. Dat maakt dat het Groenfonds zich maximaal heeft ingezet om te (co)financieren. Maar omdat over boeren met Jerseystieren geen ervaringscijfers bekend zijn, is het ingewikkeld voor reguliere banken om in te stappen. Uiteindelijk was de Rabobank bereid om te co-financieren. Voor hen was dit een interessant project om van te leren. Een van de onderdelen waar wij nadrukkelijk naar hebben gekeken is het pachtcontract. Iemand uit ons netwerk heeft gezorgd voor een contract dat voor financiers acceptabel was, maar ook voor de landgoedeigenaar en de pachters.’

Uitbreiding werkzaamheden Boerderij Eyckenstein

Sinds het voorjaar 2017 kunnen Jacob en Linda dus echt aan de slag op hun boerderij. ‘Op de dag dat we de boerderij konden betrekken, hebben we meteen 11 ha zomertarwe ingezaaid, uiteraard met biologisch zaaigoed. Het was een akker middenin het bos, waar voorheen mais stond, waarbij veel mest en bestrijdingsmiddelen werden gebruikt. Deze ingreep heeft dus al direct gevolgen voor de natuur. Daarnaast willen wij ons bedrijf gaan verbreden met gras gevoerde dieren, zoals varkens en kippen. Dat is belangrijk voor de beweiding van de grond, maar we willen op die manier ook het aanbod in onze landgoedwinkel verbreden. Uiteindelijk draait bij ons alles om het product. Onze ambitie is om hier tot verfijning en verbetering van het vleesaanbod te komen, met transparantie over onze bedrijfsvoering.’

Winst voor de natuur: 

  • Hoogwaardig, duurzaam voedsel in plaats van slachtafval
  • Verbetering natuurkwaliteit (en beleving) landgoed
  • Geen kunstmest- en bestrijdingsmiddelengebruik
  • Toename soortenrijkdom planten en dieren
Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder