Dit is het centrale fonds van

KINO Rotterdam: klimaatadaptieve tuin

Rotterdam doet er alles aan om de stad klimaatbestendig te maken. Daarom was er subsidie voor de klimaatadaptieve tuin van KINO. De groene muur van KINO, eveneens van belang voor het grootstedelijk klimaat, werd gefinancierd door het Nationaal Groenfonds. Het is de kleinste financiering ooit voor het fonds, maar evengoed van betekenis voor de vergroening van de stad Rotterdam.

KINO Rotterdam is een bijzondere bioscoop, niet alleen wat betreft de programmering, maar ook door een aantal klimaatbewuste maatregelen. Een groene gevel, een klimaatadaptieve tuin en straks ook nog een groen dak: KINO is voorbereid op de klimaatverandering en biedt bezoekers inspiratie om dit voorbeeld na te volgen. Frank Groot is een van de twee initiatiefnemers van KINO Rotterdam, geen filmhuis, maar qua programmering ook geen doorsnee bioscoop.

Frank vertelt: ‘Wij wilden onze bioscoop klimaatbewust inrichten en dat ook aan de buitenzijde zichtbaar maken. Het naoorlogse ontwerp van de bekende architect Bakema, die zijn stempel drukte op de wederopbouw van Rotterdam, leverde een karakteristiek pand op, maar wel met een erg grijze voorgevel. Van het begin af aan hadden wij het plan om een geveltuin aan te brengen, om het grijs in de straat te breken en om onze maatschappelijke betrokkenheid laten zien. Groen in de stad draagt bij aan de leefbaarheid, vinden wij. In onze straat, de Gouvernestraat, zijn meer ondernemers bezig met geveltuintjes. Samen creëren wij een groene, leefbare, straat.’

Klimaatadaptieve tuin

Frank Groot en zijn compagnon Jan de Vries vroegen landschapsarchitect Wolbert van Dijk de ontwerpen te maken voor de gevel en voor een klimaatadaptieve tuin aan de achterzijde van het pand. Klimaatadaptief betekent dat deze tuin fikse buien kan opvangen, maar ook een warme, droge periode kan overleven. ‘Op termijn willen we ook nog een groen dak. Nu al gaat het regenwater van het dak niet meer rechtstreeks in het riool, maar wordt opgevangen in infiltratiekratten in onze tuin. Dat water is op een later moment weer nuttig voor onze tuin. Regenwater van het dak wordt ook gebruikt om de geveltuin te bevochtigen.’

Water-sensitieve stad

‘Wij hebben onze bioscoopplannen zonder subsidie uitgevoerd, en moesten slim omgaan met ons budget. De groene gevel en de tuin waren natuurlijk niet absoluut noodzakelijk om films te kunnen vertonen, dus die stonden op ons wensenlijstje. We zijn op zoek gegaan naar andere partners die dit ook belangrijk vonden. Die zoektocht bracht ons bij de gemeente en het Hoogheemraadschap. Zij werken samen aan een water-sensitieve stad en daar paste ons tuinontwerp, voorzien van infiltratiekratten, prima bij. Wij laten zien hoe je met een tuinontwerp zowel te veel als te weinig water kan opvangen. ’s Avonds zorgen we voor goede belichting van de tuin en er hangt een bord met informatie over de tuin, te zien vanuit de foyer. Wij merken dat er bij bioscoopbezoekers interesse voor is.’

Financiering groen pand door Groenfonds

‘Voor de tuinaanleg kregen we subsidie, maar helaas was de groene gevel niet subsidiabel. Na een uitgebreide googlesessie kwamen wij bij het Nationaal Groenfonds uit. Bij hen konden we geld lenen tegen een lage rente met een langere looptijd. Andere banken waren hiertoe niet bereid. Voor een jong bedrijf is het moeilijk om financiering te krijgen voor een onderdeel in het bedrijf dat geen geld oplevert. Bij het Groenfonds vonden ze het belangrijk om hier geld in te steken, om te laten zien dat groen inspirerend kan zijn en een vanzelfsprekende plek verdient in de grote steden. Bovendien helpen groene stroken ook tegen oververhitting van de steden in warme zomers zoals die van 2018.’

Dorit Bouwman van het Groenfonds voegt hieraan toe: ‘Wij hebben met deze financiering ook willen laten zien dat met weinig geld een zinvol project van de grond kan komen. Deze financiering is voor ons vooral van belang vanwege de voorbeeldfunctie. We hopen natuurlijk dat steeds meer groene initiatieven in de steden elkaar opzoeken om samen nog meer effect te hebben op het klimaat en de klimaatadaptatie in de steden. Zulk soort gebundelde initiatieven kunnen bij ons altijd komen praten over financieringsmogelijkheden.’

Groeimodel groene gevel

Frank Groot: ‘Om kosten te besparen zijn wij begonnen met begroeiing van 1,5 meter hoog. We hadden ook in één keer de hele gevel kunnen vergroenen, maar dat was een keer zo duur. Nu is het een ‘groeimodel’, zoals wij dat ook voor onze bioscoop hebben. De afgelopen zomer was het zwaar voor de jonge loten. Maar over een paar jaar is de groene gevel af. Ik ga ervanuit dat wij als KINO dan nog een tijdje verder groeien.’

Meer weten?

Ondernemers, agrariërs, land- en tuinbouworganisaties, gemeenten en provincies die meer willen weten over hoe het Nationaal Groenfonds bij kan dragen aan het bevorderen van de verduurzaming van land- en tuinbouwbedrijven kunnen contact opnemen met één van onze specialisten.

Resilient cities: de veerkrachtige en weerbare stad

Rotterdam staat wereldwijd bekend als een “resilient city”, dit is een veerkrachtige en weerbare stad. Resilient cities zetten zich in om hun stad toekomstbestendig te maken onder andere door te werken aan klimaatadaptatie.  Het Groenfonds heeft geïnvesteerd in de groene muur van KINO, om te laten zien dat ook dit bijdraagt aan een toekomstbestendige stad.

Klimaatadaptatie Rotterdam voordelen

  • Meer groen
  • Minder hittestress
  • Wateropvang bij regenval, meer water bij droogte
  • Fijnstof wordt opgevangen door het groen
Medewerkers

Onze specialisten helpen je graag verder

Dorit Bouwman
Dorit Bouwman
Adviseur (marketing-)communicatie