Dit is het centrale fonds van

Rooftop Energy: zonnepanelen voor bedrijven en organisaties

Rooftop Energy biedt zonnecentrales aan zakelijke klanten. Tot dan toe lege daken vormen voor eigenaren en/of huurders vanaf dag 1 een bron van inkomsten en voor heel Nederland komt de energietransitie op deze manier sneller dichterbij. Sinds 2012 heeft Rooftop al 150 centrales geplaatst. Dankzij een nieuwe financieringsfaciliteit van het Groenfonds en BNG Bank kan het plaatsingstempo van de zonne-installaties de komende jaren flink worden opgevoerd.

Van meer dan 18.000 panelen op een bloemenveiling in Ede tot 1.500 bij het MECC in Maastricht en meer dan 80.000 panelen op de Bavelse Berg bij Breda. De aantallen wisselen, maar het doel blijft hetzelfde: overschakelen naar duurzame energie. Bedrijven als Friesland-Campina en Akzo Nobel en organisaties als de GGZ Drenthe en het Decoratelier Nationale Opera en Ballet hebben al ontdekt hoe eenvoudig het kan zijn om de energievoorziening te verduurzamen. Zij gingen in zee met Rooftop Energy.

Dak verhuren voor zonnepanelen bij Rooftop Energy

Er zijn eigenlijk twee opties, vertelt commercieel directeur Murk Vlietstra: ‘De meest eenvoudige optie is dat je het dak (groter dan 3.000 m2) aan ons verhuurt en wij betalen, plaatsen en onderhouden de zonnecentrale. Wij leveren de stroom dan administratief aan het net. Feitelijk gebruik je echter gewoon de stroom die wordt opgewekt. Hierdoor kan je dus zonder zorgen en zonder investering verduurzamen.

Zonnepanelen leasen bij Rooftop Energy

De tweede optie is meer van toepassing als je een SDE+ beschikking hebt van 2017 of ouder en zelf veel stroom verbruikt. Dan bieden wij de mogelijkheid om de zonnecentrale ‘off-balance’ te leasen tegen een lager bedrag per kWh dan dat er nu betaald wordt. In beide gevallen geldt natuurlijk dat zowel medewerkers als klanten zien dat de organisatie daadwerkelijk meehelpt aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.’

Duurzame energie voor bedrijven

‘Wij merken dat nu het moment is. Veel bedrijven en organisaties voelen de noodzaak om wat te doen aan de verduurzaming van hun energiegebruik. Ze willen bijdragen aan minder CO2-uitstoot en ze verwachten bovendien dat niet duurzaam geproduceerde energie in de toekomst duurder zal gaan worden, niet alleen in geld maar ook in maatschappelijke acceptatie. Maar het blijkt erg tegen te vallen om alles zelf op poten te zetten: het kost veel tijd en geld en het ontbreekt vaak aan technische kennis. Daarnaast gebruiken bedrijven hun werkkapitaal natuurlijk liever voor hun core business. Wij nemen zowel de technische als de financiële kant voor onze rekening. Daarmee ontzorgen wij onze klanten en is er duurzaam rendement vanaf dag 1.’

Rooftop Energy versnelt verduurzaming

‘De extra financiering van het Nationaal Groenfonds met BNG Bank helpt ons om de komende maanden flink te groeien. Wij zijn sinds 2012 actief, maar we merken dat de vraag nu enorm toeneemt. En als je de financiering nog rond moet maken wanneer een project concreet wordt, dan duurt het te lang voor er daadwerkelijk duurzame energie gewonnen wordt. Nu we bij wijze van spreken ‘geld op de plank’ hebben liggen, kunnen we meteen aan de slag. Het tempo van de verduurzaming van de energievoorziening kan nu nog sneller omhoog.’

Meer weten?

Ondernemers, agrariërs, land- en tuinbouworganisaties, gemeenten en provincies die meer willen weten over hoe het Nationaal Groenfonds bij kan dragen aan het bevorderen van de verduurzaming van land- en tuinbouwbedrijven kunnen contact opnemen met één van onze specialisten.

Financiering duurzame energieprojecten door Groenfonds

Emile Peters van het Nationaal Groenfonds was betrokken bij de financiering van Rooftop Energy. ‘Wij hebben het ontbrekende stuk financiering ingevuld. In combinatie met BNG Bank hebben we gezorgd voor financiële ruimte, waardoor Rooftop Energy sneller kan schakelen. Zo wordt de energievoorziening in Nederland weer een stukje duurzamer.’ Murk Vlietstra vult aan: ‘Voor ons was de deelname van het Groenfonds in onze financiering niet alleen belangrijk, omdat zij de ontbrekende financiering konden invullen, maar ook omdat ze ons met hun netwerk aan nieuwe contacten hebben geholpen. Ook hun brede kennis van duurzame projecten was belangrijk. Wij zijn in meer opzichten beter geworden van betrokkenheid van het Groenfonds.’

Milieuwinst dankzij project Rooftop Energy

  • Versnelling energietransitie: eerder van fossiele naar hernieuwbare energie
  • De besparing op CO2 -emissie bij gebruik van 100.000 zonnepanelen bij 900 zonuren per jaar bedraagt 1.350.000 kg CO2
Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder