Dit is het centrale fonds van

Windkracht 6: nieuwe windmolens Zeeland

Drie gloednieuwe windmolens bij Vlissingen draaien volop. Windkracht 6 levert groene stroom aan zo’n 300 Zeeuwse bedrijven en organisaties. Een mooie stap in de overgang naar duurzame energie. Het Nationaal Groenfonds hielp dit relatief kleinschalige windproject om de financiering rond te krijgen.

Adri Roelse is samen met zijn zwager de initiatiefnemer van Windkracht 6, hij vertelt: ‘Wij hebben onze eerste molens geplaatst in maart 2008, op een stukje grond waar mijn zwager eigenaar van is. Die molens waren inmiddels aan vervanging toe. Onze nieuwe molens draaien sinds de zomer van 2018. Wij verwachten dat deze molens 20 tot 25 jaar meekunnen. Dat is ruim meer dan onze eerste molens en ze produceren ook nog eens meer energie. Ze leveren ieder jaar 11 miljoen kilowattuur op, dat is voldoende om 200 winkels en nog eens 100 horecagelegenheden van stroom te voorzien.’

Lokale afzetmarkt windenergie

De zwagers besloten om er bij hun nieuwe project ook voor te zorgen dat ze de energie lokaal konden afzetten. Roelse: ‘Wij verkochten de energie voorheen aan een maatschappij in het oosten van het land. Nu leveren wij aan de PZEM, de Zeeuwse energiemaatschappij. Een ander bedrijf, COMCAM, hebben we ingehuurd om te zorgen voor contracten met Zeeuwse bedrijven. Daar is veel belangstelling voor. Van grote organisaties als het University College tot bijvoorbeeld een cafetaria in Middelburg. Iedereen beseft zo langzamerhand wel dat we van de fossiele energie af moeten. En dan hebben ondernemers toch wat meer gevoel bij stroom die afkomstig is van onze eigen Zeeuwse zeewind.’

Leren van projecten windenergie

‘Van ons eerste project hebben we veel geleerd: vooral hoe je als ondernemer in windenergie de risico’s nog beter kan afdekken. Onze belangrijkste les van ons eerste windenergieproject is geweest dat je aan de voorkant alles goed moet afdichten. Wij hebben nu gekozen voor hoogwaardige technologie van Enercon met een full service onderhoudscontract. Dat maakt het nu al met al wat duurder voor ons, maar we hebben geleerd dat dat op de lange termijn loont. Destijds hadden we maar een garantie van drie jaar afgesproken en daarna begonnen de problemen. Dat leverde tegenvallers op.’ Een tweede belangrijke les betreft de financiering. ‘Ook daar is het belangrijk om voor een langere termijn helderheid te hebben. Wij krijgen gedurende vijftien jaar een SDE-subsidie, voor eenzelfde periode is de financiering met een vast rentetarief nu geregeld. Zo komen we tussentijds niet voor verrassingen te staan.’ De technologie in windenergie is nu wel beproefd. De enige onzekere factor is de wind. Ook hier hebben pakken de heren van Windkracht 6 de zaken anders aan. ‘Tijdens ons eerste project zijn we uitgegaan van een te rooskleurige windverwachting. Wij zijn nu aan de onderkant gaan zitten van de windaannames: het aanbod van de wind hebben we dit keer minimaal ingeschat. Het kan nu allemaal alleen maar mee gaan vallen.’

Financiering windmolens door Groenfonds

Adri Roelse is enthousiast over de samenwerking met het Nationaal Groenfonds. ‘De accountmanager van de BNG Bank bracht ons in contact met het Groenfonds. We hebben met Emile Peters om tafel gezeten en er was meteen een klik.’ Emile Peters legt uit waarom het Groenfonds een lening aan Windkracht 6 heeft verstrekt: ‘Het Groenfonds heeft er met deze financiering voor gezorgd dat de transitie naar duurzame energie wordt versneld. Meer Zeeuwse bedrijven kunnen nu groene energie gaan afnemen.’ Veel banken verstrekken tegenwoordig wel leningen om windenergieprojecten te financieren. Peters hierover: ‘Het gaat hier niet om nieuwe technieken: voor investeerders zijn de risico’s wel helder en daardoor is een financiering grotendeels wel rond te krijgen. Alleen het risicodragend kapitaal vormt een bottleneck, zeker bij zo’n relatief klein initiatief. Zonder aanvullende lening van het Groenfonds was de financiering voor Windkracht 6 bij BNG Bank niet rondgekomen.’

Winst voor milieu en energietransitie

  • Jaarlijks een CO2 emissie reductie van 6688 ton CO2
  • Versnelling energietransitie: eerder van fossiele naar hernieuwbare energie
  • Lokaal geproduceerde energie levert lokaal milieuwinst op.
Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder