Dit is het centrale fonds van

Schaap Bioenergie: verbeterde biovergister

Ids Schaap werkt met zijn bedrijf Schaap Bioenergie aan het verbeteren van de technologie van biovergisters. Dat moet leiden tot milieuwinst en meer rendement voor de agrariër. Omdat banken de financiering van nieuwe technieken lastig vinden, klopte Ids aan bij het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) en het Nationaal Groenfonds.

‘Vroeger op school, bij het vak plattelandsvernieuwing, leerde ik dat het voor een boerenbedrijf verstandig was om op zoek te gaan naar een tweede tak van sport. Dan werd er gedacht aan mini-campings, zorgboerderijen en windmolens. Via een stage kwam ik op het spoor van mestvergisters. Dit zag ik als een manier om aan de slag te kunnen op het melkveebedrijf van mijn vader. Op deze manier zouden we twee inkomens kunnen genereren.’

Voordelen mestvergister

‘De mestvergister zorgt op een boerenbedrijf op verschillende manieren voor winst. Het eindproduct uit de vergister (digestaat) heeft een veel snellere werking op het land dan kunstmest. Wij kopen op ons bedrijf dus helemaal geen kunstmest meer. Dat scheelt geld, maar ook aardgas die anders in de productie van kunstmest was gaan zitten. Daarnaast neemt Friesland Campina de groene stroom af die wij met onze vergister produceren. We besparen op kunstmest en op energiekosten en we zorgen ook nog eens voor CO2-neutrale productie van melk.’

Nieuwe techniek biovergister

Voor mestvergisters gelden vanuit de lokale en landelijke overheid allerlei voorwaarden. Zo moet de helft van de stoffen die in de vergister wordt verwerkt, bestaan uit biomassa. En de helft van de mest in de vergister moet afkomstig zijn van het eigen bedrijf, aangevuld met de mest van anderen. Ids: ‘De biomassa in deze vergister bestaat uit resten uit de voedings- en veevoerindustrie, een reststroom uit de akkerbouw en natuur- en bermgras. Die laatste stroom wordt steeds belangrijker. Bermgras, maar ook veel andere biomassa, werd voorheen meestal gecomposteerd. Dat is een eenvoudiger maar wel milieuonvriendelijker proces dan vergisten, omdat bij dit proces onder andere methaan de lucht in gaat, een ongewenst broeikasgas. Met onze nieuwe installatie kunnen we nog meer natuur- en bermgras gaan verwerken. Zo kunnen terreinbeheerders goedkoper en duurzamer van hun reststroom afkomen.’

Opstartproblemen Schaap Bioenergie

De familie Schaap nam in 2008 de eerste vergister in gebruik. ‘We hadden de eerste jaren soms moeite om het hoofd boven water te houden en we hebben ons ook weleens afgevraagd of we wel een verstandige keuze hadden gemaakt. De techniek stond eigenlijk nog in de kinderschoenen, de aannemer die onze installatie bouwde ging failliet, dus we zaten met een installatie die maar half af was en de grondstoffen werden almaar duurder. Ondertussen ging de overheid hogere subsidies verstrekken aan nieuwe vergisters, waardoor het voor ons tot 2013 moeilijke jaren zijn geweest.’

Meer weten?

Ondernemers, agrariërs, land- en tuinbouworganisaties, gemeenten en provincies die meer willen weten over hoe het Nationaal Groenfonds bij kan dragen aan het bevorderen van de verduurzaming van land- en tuinbouwbedrijven kunnen contact opnemen met één van onze specialisten.

Financiering nieuwe biovergister

‘In 2012 hebben we aanpassingen aan onze installatie gedaan. We hebben geïnvesteerd in de productie van groen gas en een beroep kunnen doen op een hogere subsidie, waardoor onze concurrentiepositie is verbeterd. Nu gaat het alweer jaren heel erg goed. Om een volgende stap te maken, hebben we het Nationaal Groenfonds benaderd. We willen onze installatie renoveren en daarbij iets doen aan de geurhinder die mensen in onze omgeving ervaren. Ook willen we een installatie gaan bouwen waarmee we korrels kunnen maken van het digestaat uit onze vergister. In het bancaire circuit kregen we de financiering niet rond. Via het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) kwamen we bij het Nationaal Groenfonds terecht. We kwamen nog een paar ton tekort en het Groenfonds was bereid om dit gat in de vorm van een achtergestelde lening te dichten. Het was heel snel geregeld: volgende week gaat het heien voor dit project al van start. Daarna bouwen we een loods waar de korrelinstallatie onderdak vindt en in het voorjaar van 2018 hopen we dan in bedrijf te kunnen.’

Tweede locatie mestvergister

‘Inmiddels zijn we ook op een tweede locatie aan de slag, in Luttelgeest. Een akkerbouwer had daar een verouderde mestvergister staan die wij nu gaan verbeteren. Dan kan de installatie weer twaalf jaar mee en omdat we hier nieuwe technieken toepassen, kan hij ook nog eens efficiënter draaien. Ook voor dit project zijn we in gesprek gegaan met het Nationaal Groenfonds. Maar dit keer hebben we dat gedaan bij de start van het project. We hebben gemerkt dat het Groenfonds de beschikking heeft over een enorm breed netwerk, waar wij gebruik van kunnen maken. Daardoor zitten we nu bij andere partijen aan tafel, waarmee we de financiering rond proberen te krijgen.’

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder