Dit is het centrale fonds van

Financiering Landschap Overijssel: Kennis, netwerk en financiering voor terreinbeherende organisaties

Landschap Overijssel zet zich in voor herstel, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap in de provincie Overijssel. De continue uitdaging is, hoe kan een landgoed of natuurgebied zichzelf bedruipen? Nationaal Groenfonds helpt deze en andere terreinbeherende organisaties met kennis, netwerk en financiering.

“Terreinbeherende organisaties willen grond aankopen zodra een kans zich voordoet. Als het terrein in hun bezit is, kan natuur in oude glorie worden hersteld of kan worden voorkomen dat groen wordt verdreven door bebouwing”, zegt Jac. Meter, financieringsspecialist Natuur & Landschap van Nationaal Groenfonds.

“Om snel en flexibel te kunnen handelen, is het mogelijk om bij het Groenfonds een financiering af te sluiten. Daarmee kunnen bovendien investeringen worden gedaan in economische dragers voor het terrein. Stel dat op een landgoed een gebouw staat dat kan worden verhuurd voor vergaderingen, dan zullen daar misschien eerst toiletten moeten worden gerealiseerd. Economische dragers kunnen behalve locatieverhuur ook allerlei andere vormen hebben. Wat we bijvoorbeeld ook geregeld zien, zijn evenementen als festivals en streekmarkten of de verkoop van ‘natuurvlees’ van grote grazers die op het terrein leven.”

Landschap Overijssel kan sneller handelen

“Terreinen die wij op het oog hebben, zijn vaak vrijwel direct weg zodra ze te koop komen. Dankzij de kredietfaciliteit die wij hebben bij Nationaal Groenfonds, kunnen wij zo snel handelen, dat we dergelijke terreinen toch kunnen verwerven”, zegt Jacob van Olst, directeur Landschap Overijssel.

“Een voorbeeld van zo’n traject waarin we snel moesten handelen, is de aankoop van natuurterrein Kolkersveld in de gemeente Losser. Behalve een natuurgebied, is het ook de locatie van de lokale klootschietvereniging. De terreineigenaar wilde de overeenkomst met de vereniging beëindigen en het terrein verkopen. Omdat wij snel op de situatie konden inspelen, hebben wij het terrein gekocht. Met de vereniging hebben we de afspraak gemaakt dat zij hun activiteiten op het natuurterrein mogen voorzetten. Zo hebben we meteen een economische drager ten behoeve van het beheer van het terrein.”

Kennis en netwerk Groenfonds

Het ontbreekt veel natuurterreinen aan vanzelfsprekende verdiencapaciteit, zegt Meter. “Echter, bij het Groenfonds zien wij wel kansen. Wij weten uit ervaring welke mogelijkheden verschillende typen natuur kunnen bieden. Ook weten we waar op termijn subsidie voor komt. Die informatie kunnen onze relaties benutten. Bovendien trekt het feit dat wij bereid zijn om te financieren, vaak ook andere financiers over de streep.”

De financiële component is slechts één van de pijlers in de ondersteuning die Nationaal Groenfonds biedt. “Geld is vaak de laatste schakel. Kennis en netwerk zijn even belangrijk”, zegt Meter. “We betrekken onze contacten bij projecten van terreinbeherende organisaties. We adviseren om eens met ‘die of die’ om tafel te gaan of een project met de juiste argumenten bij de overheid of andere partijen te introduceren.”

Van Olst beaamt dat: “het Groenfonds zit absoluut niet op de kille geldverstrekking. Ze zijn echt betrokken bij de natuurprojecten. Wat ik ook sterk vind, is dat ze met partners aan nieuwe concepten werken. Natuurbegraven, waarbij overledenen niet op een kerkhof, maar in de natuur worden begraven, is daar een voorbeeld van. Wie daar ook kansen in ziet, kan voor do’s en dont’s bij het Groenfonds terecht. Op die manier werkt het Groenfonds dus ook op andere manieren dan alleen financieel mee aan natuurbescherming.”

Biomassa verwaarden

“Ook over ideeën waarmee wij zelf komen, denkt Jac. (Meter, red.) mee”, zegt Van Olst. “Wij zoeken op dit moment uit hoe we biomassa kunnen verwaarden. Als terreinbeherende organisatie hebben wij immers te maken met grote hoeveelheden snoeihout. Hoe kunnen we dat vermarkten als brandstof? Jac. brengt ons in contact met kachel-leveranciers en andere partners die thuis zijn in deze markt. Daardoor hoeven wij het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dat is heel waardevol.” “Ik heb een lijfspreuk”, sluit Van Olst zijn betoog af, “en dat is ‘natuur is kostbaar, maar niet onbetaalbaar’. Het Nationaal Groenfonds maakt dat betalen mogelijk.”

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder