Dit is het centrale fonds van

Noot Personenvervoer: zero emission

Veel minder uitstoot van fijnstof en CO2: alle personenauto’s die rijden voor Regiotaxi Eemland Heuvelrug rijden sinds eind vorig jaar elektrisch. Dat kan omdat Noot een eigen laadplein gerealiseerd heeft in Amersfoort. De financiering is afkomstig van het Nationaal Groenfonds.

Bedrijven die meedoen in een aanbesteding, kunnen aangeven of ze gaan zorgen voor zero emission vervoer. Dat levert soms meer punten op en dus meer kans op het winnen van de aanbesteding. Noot Personenvervoer won de aanbesteding voor de regio Eemland/Heuvelrug en rijdt daar nu onder het label ‘Gomes’. Olof Dieckhaus van Noot vertelt: ‘Je hebt dan als bedrijf wel voldoende laadpalen nodig op het moment dat jij wilt laden. De ervaring is dat wij daarbij niet altijd kunnen rekenen op voldoende beschikbaarheid van publieke laadpalen. Dat zou voor ons dus een bedrijfsrisico zijn. We hadden in de buurt van Amersfoort de kans om een juiste hoeveelheid bouwgrond te kopen, die logistiek ook nog eens gunstig lag. Daar hebben we nu 40 laadpunten en een snellaadpaal gerealiseerd.’

Businesscase duurzame mobiliteit

Olof Dieckhaus, CIO van Noot, en daarnaast o.a. verantwoordelijk voor innovatieve projecten, laadinfrastructuur en vastgoedontwikkeling, is zeer tevreden over de inzet van elektrische voertuigen. ‘Wij zijn erin geslaagd een zeer goede business-case te realiseren. Nu wij ons eigen laadplein hebben, met een verbruik van circa 550.000 kWh per jaar, kunnen wij onze groene stroom goedkoper inkopen op de beurs. Onze stroom is afkomstig van Europese windenergie. De lagere prijs maakt dat wij nu in staat zijn om de elektrische auto’s tegen dezelfde kosten te laten rijden als meer vervuilende dieselauto’s. Elektrische voertuigen zijn in aanschaf veel duurder dan dieselauto’s, maar omdat wij de variabele kosten laag weten te houden, zijn we nu voorbij het omslagpunt gekomen. En onze chauffeurs maken er een sport van om zo veel mogelijk kilometers te rijden op een volle accu, waarbij ze uiteraard wel op de tijd letten.’

Noot personenvervoer op groene stroom

De voertuigen van Noot rijden op groene stroom. Dieckhaus: ‘Dat was niet alleen een eis bij de financiering van het Groenfonds, wij hadden dat ook al in onze offerte van de aanbesteding gezet. Het sprak voor ons vanzelf. Want als je elektrisch rijdt, maar dat doet op grijze stroom, dan levert dat toch nog ergens in de wereld uitstoot op. Wij hebben deze aanbesteding voor een relatief lange periode, namelijk in totaal maximaal zes jaar. Uiteraard hebben we ook gekeken hoe het moet, wanneer we onverhoopt na die zes jaar de nieuwe aanbesteding niet weer weten te winnen. In dat geval houdt de grond zijn waarde en de palen kunnen we meenemen. Maar we gaan ervanuit dat wij het goed doen hier en dat we dus langer kunnen blijven.’

Slim gebruik laadpalen voor inroosteren chauffeurs

Het elektrisch rijden vraagt ook wat extra bij het inroosteren van de chauffeurs. ‘Wij hebben op ons laadplein voor overdag een snellaadpaal, die in een uur weer voor een bijna volle accu kan zorgen. In die tijd houdt de chauffeur pauze of er komt na een uur een nieuwe chauffeur. Momenteel zijn we bezig met de vergunningaanvraag om ook voor onze chauffeurs een ‘oplaadpunt’ te bouwen. We hebben plannen voor een groene kantine, met een groene muur en zonnepanelen op het dak. Zodra we een aannemer vinden die het plan tegen aanvaardbare kosten kan realiseren, gaan we ook dit plan uitvoeren.’

Financiering emissievrij vervoer door Nationaal Groenfonds

Reguliere banken vinden dit soort projecten, waar vaak nog weinig vergelijkingsmateriaal van voorhanden is, vaak te risicovol om in te investeren. Het Groenfonds kan wel inspelen op de financieringsvraag van duurzame ondernemers. Ook Personenvervoersbedrijf Noot klopte aan bij het Groenfonds. Olof Dieckhaus: ‘Omdat banken met ons project nog geen ervaring hadden, hadden ze relatief veel tijd nodig om tot een besluit te komen. Maar in aanbestedingen van het openbaar vervoer is die tijd er meestal niet. Het Nationaal Groenfonds kon snel schakelen en deed ons een goed financieringsvoorstel. En gelukkig hebben we met netbeheerder Stedin en hun elektrisch rijden team ook heel vlot kunnen samenwerken.’

Minder CO2-uitstoot door duurzame mobiliteit

Dick Boddeus was als investmentmanager van het Groenfonds betrokken bij de financiering van het laadplein. ‘Wij zijn blij met het initiatief van Noot Personenvervoer. Je hebt dit soort bedrijven hard nodig bij de transitie naar een wereld met duurzame mobiliteit en schone energie. Het laadplein scheelt in Amersfoort en de wijde regio maar liefst 3 miljoen dieselkilometers per jaar. En dat betekent 456 ton CO2 minder de lucht in. Niet alleen het klimaat heeft baat bij deze investering, ook de inwoners van o.a. Amersfoort, Leusden, Soest en Woudenberg profiteren van de verbeterde luchtkwaliteit doordat er veel minder fijnstof in de lucht komt.’

Meer weten?

Het Nationaal Groenfonds financiert duurzame energieprojecten die energie opwekken uit o.a. wind, geothermie, zonne-energie en biomassa, maar ook nieuwe technieken en initiatieven die een bijdrage leveren aan de energietransitie.

De groene winst

  • Een besparing van 3 miljoen dieselkilometers
  • Vermindering van 456 ton CO2 uitstoot
  • Minder uitstoot fijnstof
  • Duurzaam vervoer van deur tot deur voor een groep mensen die daar niet zelfstandig voor kan kiezen (o.a. via de WMO)

Het Nationaal Groenfonds

Het Nationaal Groenfonds zet zich al ruim vijfentwintig jaar in voor een groener Nederland met diensten op het gebied van financiering, draagvlak, advies en financieel beheer. Het Groenfonds ontwikkelt innovatieve financiële instrumenten en slaat een brug tussen publieke en private middelen op het gebied van energietransitie, circulaire economie, kringlooplandbouw en natuur en landschap. De unieke combinatie van kennis over groen en geld versnelt projecten, verbindt partijen en biedt inzichten die rendement opleveren voor de groene leefomgeving in de breedste zin van het woord: natuur, landschap, lucht, water, biodiversiteit en beleving.

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder