Dit is het centrale fonds van

Value Maritime: uniek reinigingssysteem voor reders

Value Maritime bouwde een scrubber die ervoor zorgt dat de uitstoot van zeeschepen een stuk schoner wordt. Het apparaat beperkt niet alleen de uitstoot van zwavel, maar ook die van fijnstof. Het Nationaal Groenfonds zorgde voor de financiering van de eerste proefinstallatie op de Lady Hester. Inmiddels is het bedrijf volop in productie.

Het idee voor de installatie kwam van Maarten Lodewijks en Christiaan Nijst. Maarten Lodewijks werkte als commerciële man een aantal jaren in de scheepvaart. Zijn compagnon Christiaan Nijst werkte als technicus bij Shell, onder andere met reinigingssystemen. Maarten Lodewijks vertelt: ‘De wetgeving voor de uitstoot van zwavel is strenger geworden. Die regels gelden op de Noordzee en de Baltische zee al vanaf 2015 en sinds 2020 gelden ze wereldwijd. Reders kunnen daar op twee manieren mee omgaan: of ze kopen duurdere olie met een lager zwavelgehalte of ze investeren in een gasreinigingsinstallatie, die ze kunnen plaatsen op hun schepen. Beide opties zijn om diverse redenen niet aantrekkelijk. Die ‘marine gas oil’ bevat dan wel minder zwavel, de uitstoot van fijnstof is er niet minder om. En de gasinstallaties die in omloop zijn, zijn qua financierbaarheid voor reders niet aantrekkelijk.’

Aantrekkelijke oplossing voor uitstoot scheepvaart

Maarten en Chris gingen op zoek naar een oplossing die niet alleen de uitstoot fors zou beperken, maar die ook makkelijk te installeren is en goed te financieren. Chris wist een mooie techniek om gassen te reinigen en samen bedachten we een afzonderlijke container die gemakkelijk achterop een schip te plaatsen moest zijn. Het is een ‘plug-in’ systeem, dat simpel te installeren is en ook nog eens aantrekkelijk financierbaar voor reders.’

Scrubber succesvol getest

Maarten en Christiaan stopten al hun spaargeld in het bouwen van een proefmodel. Er waren geen reders die bereid waren om de installatie te kopen, zonder concrete gegevens, dus besloot Value Maritime op eigen kosten een installatie te plaatsen op de Lady Hester. Maarten: ‘De monitoring van deze installatie leverde zulke goede resultaten op, dat er voor 2019 al vier installaties verkocht zijn. Ook heeft Value Maritime inmiddels de Air Pollution Prevention Certificate van Lloyds gekregen. Wereldwijd varen er 60.000 schepen rond waarvoor de plaatsing van een Value Maritime scrubber zonder meer al interessant is. Maar we hopen natuurlijk dat havens reders korting gaan geven op de havengelden, als ze de scrubber van Value Maritime aan boord hebben. Wij hebben een partner gevonden die wereldwijd ingenieurs kan leveren, zodat wij onderhoud aan onze scrubbers nu wereldwijd kunnen uitvoeren.’

Goede business case voor reders

De container met de scrubber van Value Maritime past heel goed op kleinere schepen die veel havens aandoen. Maarten: ‘In steeds meer havens gelden strengere regels voor fijnstof. Om die reden varen veel schepen op hulpmotoren die een milieuvriendelijkere brandstof gebruiken. Met de installatie van Value Maritime kan het schip door blijven varen op de gewone motoren, met de reguliere (goedkopere) brandstof en toch beneden de normen voor zowel zwavel als fijnstof uitkomen. De scrubber levert al met al een zeer goede businesscase voor reders.

Financiering schonere scheepvaart

De banken hadden geen enkele belangstelling om te investeren in Value Maritime. ‘Ze vonden ons te klein, te nieuw en ja we waren in ons eerste jaar verliesgevend… Al googelend kwam ik bij het Nationaal Groenfonds terecht. Zij zagen wel perspectief en wilden meteen met ons aan de slag. Dat heeft ons de financiële ruimte gegeven om ons bedrijf verder uit te bouwen. Ik vind een lening charmanter dan een subsidie. Wij betalen onze lening gewoon terug en onze aflossing komt vervolgens weer ten goede aan nieuwe projecten die de vergroening verder helpen. Een lening van het Groenfonds levert steeds opnieuw resultaat op, terwijl een subsidie maar een keer werkt.’

Nationaal Groenfonds financiert duurzame scheepvaart

Willem Meijers was als accountmanager van het Nationaal Groenfonds betrokken bij het verlenen van financiering aan Value Maritime. ‘Vanwege de relatief kleine financieringsvraag was Value Maritime voor de reguliere banken minder interessant. Wij kunnen wel inspelen op relatief kleine financieringsvragen en bovendien zag het Groenfonds de meerwaarde voor het milieu en voor reders meteen. Allereerst voor het milieu: de scrubber zorgt niet alleen voor het afvangen van de zwavel, maar ook voor de vermindering van de uitstoot van fijnstof en roet. Bovendien vraagt de installatie van Value Maritime om veel minder technische aanpassingen in de machinekamer van de schepen. Het is een losse box die simpel op het achterdek te plaatsen is en ook nog eens goed te financieren door de reders.

Een bijkomend voordeel is dat reders langer kunnen blijven doorvaren met schepen die vanwege hun uitstoot anders uit de vaart genomen zouden moeten worden of waarmee ze elders zouden gaan varen, op een plek in de wereld waar de strengere normen nog niet gelden. Daar wordt de wereld dus niet beter van.’

Meer weten?

Wij financieren projecten die de kwaliteit van onze groene leefomgeving verbeteren. Denk daarbij aan natuur en landschap, maar ook aan lucht en water, biodiversiteit en beleving. Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.

De groene winst

  • Reders voldoen aan regelgeving op het gebied van zwaveluitstoot, terwijl ze op de goedkopere brandstof kunnen blijven varen
  • Ook fijnstof wordt uit de uitlaatgassen verwijderd, komt ten goede aan de luchtkwaliteit in onder meer havensteden
  • Het ‘plug in’ systeem is simpel in te bouwen op de bestaande vloot. Dat maakt het aantrekkelijk voor reders om deze schepen hier in de vaart te houden, in plaats van ze elders in te zetten waar de strengere milieuregels nog niet gelden.

Het Nationaal Groenfonds

Het Nationaal Groenfonds zet zich al meer dan vijfentwintig jaar in voor een groener Nederland met diensten op het gebied van financiering, draagvlak, advies en financieel beheer. Het Groenfonds ontwikkelt innovatieve financiële instrumenten en slaat een brug tussen publieke en private middelen op het gebied van energietransitie, circulaire economie, kringlooplandbouw en natuur en landschap. De unieke combinatie van kennis over groen en geld versnelt projecten, verbindt partijen en biedt inzichten die rendement opleveren voor de groene leefomgeving in de breedste zin van het woord: natuur, landschap, lucht, water, biodiversiteit en beleving.

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder