Beoordelingscommissie Investeringsfonds Duurzame Landbouw

Ledenlijst

De leden van de beoordelingscommissie

Geert Jansen

Voorzitter

Louise Vet

Expert biodiversiteit

Martin Scholten

Expert kringlooplandbouw

Roelof Balk

Secretaris (zonder stemrecht)

Daniëlle de Nie

Agri praktijk

Han Swinkels

Agri praktijk

Anne van Doorn

Expert kringloop

Pieter de Wolf

Expert kringloop

Gerard Migchels

Expert stikstof

Jacomijn Pluimers

Expert natuur en milieu

Marije Klever

Agri praktijk

    Financiering realisatie

    Bekijk of jouw plan in aanmerking voor financiering komt. Na goedkeuring van de beoordelingscommissie bekijkt Nationaal Groenfonds de financiële haalbaarheid en de financieringsmogelijkheden.