Visserij Investeringsfonds Nederland (VIN) (Gesloten)

Het Visserij Investeringsfonds Nederland (VIN) financierde tot 31 oktober 2016  projecten die bijdragen aan een duurzame(re) visserijsector in Nederland. Elke vorm van visserij kwam hiervoor in de basis in aanmerking. Wel stelde het Operationeel Programma van het Europees Visserijfonds een aantal duidelijke kaders en voorwaarden. Momenteel wordt nagedacht over een opvolger van het VIN.

Het Visserij Investeringsfonds Nederland (VIN) verstrekte marktconforme financieringen tot een bedrag van maximaal 300.000 euro. Alleen projecten die pasten binnen de voorwaarden van het Operationeel Programma van het Europees Visserijfonds kwamen in aanmerking voor een financiering vanuit het VIN.