Rabo Transitiefonds

Met het Rabo Transitiefonds heeft het Nationaal Groenfonds een nieuw instrument voor de financiering van duurzame ondernemers. Bedrijven die koploper zijn in de verduurzaming van de landbouw, energiesector of circulair ondernemen kunnen hieruit aanvullende financiering tegen gunstige voorwaarden krijgen voor hun investeringen.  Zo kunnen duurzame ondernemers hun plannen uitvoeren en komen de extra kosten van innovatie niet alleen bij deze ondernemers terecht.

Wil je verduurzamen en is het lastig om je investeringsplannen volledig gefinancierd te krijgen? En ben je klant van Rabobank? Wellicht is het Rabo Transitiefonds dan iets voor jou.

Waarvoor en voor wie is het Rabo Transitiefonds bedoeld?

  • Heb je een jong, snelgroeiend bedrijf met een bedrijfsmodel gericht op duurzame landbouw of voedselproductie, de energietransitie of de circulaire economie?
  • Ben je een ontwikkelaar van duurzame projecten?
  • Of ben je als bedrijf bezig met de verduurzaming van je bedrijfsvoering?

Het Rabo Transitiefonds is opgezet met een donatie van Rabobank ter gelegenheid van hun 125-jarige bestaan. Uit dit fonds van ruim 50 miljoen euro verstrekt het Nationaal Groenfonds exclusief voor klanten van Rabobank aanvullende financieringen waarmee duurzame projecten het noodzakelijke financiële steuntje in de rug krijgen. Met gunstige voorwaarden, zoals lagere rentetarieven en flexibele terugbetalingsmogelijkheden. Zo worden duurzame financieringen wél haalbaar.

Kom ik mogelijk in aanmerking voor een transitiefinanciering?

Er zijn drie soorten aanvullende financieringen.

Transitie Groeifinanciering voor duurzame snelle groeiers

Transitie Projectfinanciering voor duurzame projecten

Transitie Bedrijfsfinanciering voor verduur-zamende bedrijven

Hoeveel financiering kan ik krijgen?

Afhankelijk van jouw financieringsbehoefte en type bedrijf kun je in aanmerking komen voor een aanvullende transitiefinanciering van tussen de 250.000 euro en 2,5 miljoen euro.

Ik wil graag in aanmerking komen voor een transitiefinanciering. Wat moet ik nu doen?

Neem contact op met je Rabobank accountmanager voor meer informatie en de voorwaarden. Als je in aanmerking kunt komen, helpt je Rabobank accountmanager je met de aanvraag. Het Nationaal Groenfonds beoordeelt je aanvraag daarna. Als jouw bedrijf en plannen passen binnen het Rabo Transitiefonds en de criteria voor kredietacceptatie van het Groenfonds, verstrekt het Nationaal Groenfonds de transitiefinanciering. Je sluit dan een financiering af bij het Nationaal Groenfonds.