Klimaatfonds voor de landbouw

De uitstoot van broeikasgassen moet sneller omlaag om de Klimaatdoelen van Parijs te halen. De Food & Agri-sector is één van de sectoren die hieraan een belangrijke bijdrage kan leveren. Om de sector te steunen, lanceerden het Nationaal Groenfonds, Rabobank en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) samen het Klimaatfonds voor de landbouw.

Dit is het eerste fonds dat gericht is op financiering van projecten die bijdragen aan de realisatie van de doelen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vanuit het Klimaatakkoord. De focus ligt op projecten die gericht zijn op verduurzaming van de landbouw en het behoud van biodiversiteit.

Financiering realisatie

Benieuwd of jouw plan in aanmerking voor financiering komt? Neem contact op met een van onze Investment Managers voor meer infomatie.

Hoe werkt Klimaatfonds voor de landbouw?

Nederland heeft met het Klimaatakkoord getekend voor een flinke reductie van de uitstoot van broeikasgassen, onder andere CO2. Om deze ambities op het eigen werkterrein waar te maken, heeft het ministerie van LNV een garantie afgegeven om een Klimaatfonds voor het LNV-domein op te zetten.

Het Klimaatfonds financiert bedrijven die zich inzetten voor duurzame landbouw en landgebruik en zo uitstoot reduceren op hun bedrijf. Hierbij kan het gaan om onder andere het beperken van methaan- en ammoniakuitstoot, duurzame energieoplossingen en het vastleggen van CO2. Zo kan een project gericht op het voorkomen van inklinking in het veenweidegebied er onder vallen, maar ook agrarische innovaties die een forse besparing van CO2-uitstoot opleveren. De doelstelling voor het Klimaatfonds voor de landbouw is de reductie van broeikasgassen, berekend naar een CO2-reductie van 2 Megaton.  Het Groenfonds verstrekt de financieringen aan bedrijven die voldoen aan de voorwaarden van het Klimaatfonds voor de landbouw.

Bedrijven die een financieringsaanvraag bij het Klimaatfonds willen doen, kunnen contact opnemen met een van onze Investment managers (zie rechts op de pagina voor hun namen en gegevens). Op basis van het businessplan en de te verwachten emissiereductie en/of -opslag wordt dan bekeken of het bedrijf in aanmerking komt voor financiering vanuit het Klimaatfonds.

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder