Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties

Energie Samen heeft samen met het ministerie van EZK, InvestNL en het Groenfonds het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties opgezet. Het Nationaal Groenfonds verstrekt vanuit het Ontwikkelfonds leningen aan Energie Samen als fondsmanager. Het bedrijfsbureau van Energie Samen doet de uitvoering van het fondsmanagement in samenwerking met regionale koepels en projectbureaus.

Wanneer financial close voor het project is bereikt stort de coöperatie het beschikbaar gestelde geld terug, met een premie. Zo houdt het Ontwikkelfonds zich uiteindelijk zelf in stand. Op dit moment dragen de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Limburg en Drenthe bij aan het fonds en kunnen energiecoöperaties uit die provincies een aanvraag voor financiering indienen.

Financiering aanvragen

Kijk voor meer informatie en lening aanvragen op de site van Energie Samen.

Duurzame energieprojecten

Duurzame energieprojecten van coöperaties kunnen vrijwel altijd rekenen op veel lokale steun, van omwonenden en gemeentebesturen. Niet alle energiecoöperaties kunnen echter de risicovolle aanloopkosten van projecten financieren. Met het beschikbaar stellen van gelden voor projectondersteuning en risicokapitaal wordt dit probleem opgelost. Minstens even belangrijk is dat het fonds er ook voor zorgt dat ervaren specialisten hun kennis en kunde op tijd beschikbaar stellen voor initiatieven. Daarmee stijgt de kans van slagen van deze projecten aanzienlijk.

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder